Hyppää sisältöön
Media

EU-rahoitusta koronakriisistä toipumiseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.3.2021 10.31
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö avasi viime vuonna Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitushaun valtakunnallisille hankkeille, joilla pyritään ehkäisemään tai lieventämään koronaviruskriisin aiheuttamia vaikutuksia. Ministeriö sai yhteensä 117 hakemusta, ja rahoitus myönnettiin yhdeksälle hankkeelle.

Rahoitushaussa oli kaksi pääteemaa: osallisuus ja köyhyyden torjunta sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen.

Lisäksi viidelle jo aiemmin käynnistetylle hankkeelle myönnettiin niin sanottua koronalisää. Nämä hankkeet liittyvät osallisuuteen ja työhyvinvointiin, ja ne saivat yhteensä noin 700 000 euron lisärahoituksen

”Olen koronaepidemian alusta saakka kantanut huolta rajoitustoimien sosiaalisista vaikutuksista. Toivon, että nämä Euroopan sosiaalirahaston avustukset voivat omalta osaltaan ehkäistä koronakriisin vaikutuksia hyvinvointiin ja eriarvoisuuteen”, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen

Haavoittuvien ryhmien palvelut varmistettava

Sosiaalista osallisuutta lisäämään ja köyhyyttä ehkäisemään etsittiin hankkeita, jotka voivat parantaa haavoittuvien ryhmien tilannetta koronaviruskriisin aikana ja sen päätyttyä. 

Poikkeusoloissa on huolehdittava erityisesti mielenterveys-, päihde- ja kriisityön jatkumisesta sekä monien erityisryhmien – kuten asunnottomien tai lastensuojelun asiakkaiden – palvelujen turvaamisesta. 

Rahoitus myönnettiin neljälle hankkeelle:

  • Korona yhteiskunnan marginaaleissa (KoMa) - Toteuttajat Tampereen korkeakoulusäätiö, Helsingin yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Porin Sininauha ry.
  • Yhdessä aikuisuuteen – elämässä eteenpäin (YEE) - Toteuttajat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin Diakonissalaitos, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Pesäpuu ry.
  • Eteenpäin. Itsenäistymisen tukea digitaalisesti kasvukeskuksiin - Toteuttajat SPR:n Nuorten turvatalo ja Diakonissalaitoksen Vamos nuorten palvelut.
  • Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa – Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta - Toteuttajat Kehitysvammaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Suomen Kuntaliitto.

Hankkeita rahoitettiin yhteensä noin 4,32 miljoonalla eurolla.

Joustavat työyhteisöt, hyvinvoivat työntekijät

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin teemaan toivottiin hakemuksia hankkeilta, joilla parannetaan työelämässä olevien toimintakykyä sekä työyhteisöjen uudistumiskykyä poikkeusoloissa.

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin teemaan liittyvää rahoitusta myönnettiin viidelle hankkeelle:

  • Kuljettajat ja kuljetusyritykset kunnossa valmiina jälleenrakentamiseen – Toteuttajat Tamora Oy ja Motivire Oy.
  • Hyvinvoiva terveydenhuolto – Toteuttajat Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, AtCare Oy ja Sairaanhoitajaliitto ry.
  • Sisu työelämässä – Toteuttajat Helsingin yliopisto ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.
  • Poikkeustila ja resilienssi tapahtumatalouden organisaatioissa – Toteuttaja Tampereen korkeakoulusäätiö.
  • Mielenterveyttä ja työkykyä mielenterveysosaamista kehittämällä ja alueellista yhteistyötä tekemällä (MYÖTE) – Toteuttajat Työterveyslaitos, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto sekä MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Näitä hankkeita rahoitettiin noin 1,88 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja

Kati Herranen-Haapaniemi, p. 0295 163 273, [email protected] (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta)
Päivi Hämäläinen, p. 0295 163 590, [email protected] (tuottavuus ja työhyvinvointi)


 

Sivun alkuun