Hoppa till innehåll
Media

Överenskommelse om social trygghet med Sydkorea träder i kraft vid ingången av februari 2017

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2016 8.37 | Publicerad på svenska 8.12.2016 kl. 8.35
Pressmeddelande 218/2016

Överenskommelsen mellan Finland och Sydkorea inverkar på den sociala tryggheten för de personer som rör sig mellan länderna. Den träder i kraft den 1 februari 2017. Överenskommelsen gäller pensioner och arbetslöshetsförsäkring.

I överenskommelsen finns bestämmelser om s.k. utsända arbetstagare. En arbetstagare som utsänts till Sydkorea av en finländsk arbetsgivare omfattas av den finländska arbetspensionslagstiftningen och arbetslöshetsförsäkringen under sin utlandskommendering, dock under högst fem år. För denna tid tas pensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier inte ut i Sydkorea, utan den finska arbetsgivaren och arbetstagaren betalar avgifterna till Finland enligt finsk lag. Genom överenskommelsen undviks dubbla försäkringsavgifter.

På motsvarande sätt omfattas arbetstagare som utsänts från Sydkorea till Finland av det egna systemet och därmed inte av arbetspension eller arbetslöshetsförsäkring i Finland.

Överenskommelsen säkerställer även betalning av arbetsrelaterade pensioner från en avtalsstat till en annan om pensionstagaren inte längre bor i den stat där pensionen har flutit in. Kontaktinstitutioner som utsetts för tillämpning av överenskommelsen stöder sökande vid inlämningen av pensionsansökan och ansökningsförfarandet. I Finland sköts dessa uppgifter av Pensionsskyddscentralen.

Statsrådet utfärdar en förordning om överenskommelsen innan den träder i kraft.

Ytterligare information

Marja-Terttu Mäkiranta, regeringsråd, tfn 0295 163170, [email protected]

Tillbaka till toppen