Hoppa till innehåll
Media

Begränsningar av importen av tobaksprodukter som resgods

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2008 12.15
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår nya begränsningar av den privata importen av tobaksprodukter som resgods. Resenären skulle i fortsättningen få importera högst 200 cigaretter, 50 cigarrer, 200 cigariller eller 250 gram tobak om förpackningarna inte är försedda med finsk- och svenskspråkiga hälsovarningar. Samma begränsning skulle även gälla innehav av utländska tobaksprodukter i Finland. Som straff för tobaksproduktsförseelse skulle böter kunna dömas ut. Regeringen fattade beslut om innehållet i ändringen av tobakslagen torsdagen den 18 december. Avsikten är att republikens president ger propositionen till riksdagen på fredag.

Begränsningarna som föreslås är samma som för tillfället tillämpas på skattefri import av tobaksprodukter som resgods från till exempel Estland och Ryssland. Syftet med lagförslaget är att bevara de finsk- och svenskspråkiga hälsovarningarnas effekt då importen som resgods särskilt från Estland släpps fri efter ett år. I praktiken flyttas de nuvarande begränsningarna av importen av tobaksprodukter som resgods från lagen om påförande av accis till tobakslagen.

Andelen tobaksprodukter som förs in till Finland från andra länder är nu 18 procent och enligt uppskattningar skulle andelen stiga till 30 procent under de närmaste åren utan de föreslagna ändringarna. I en motsvarande situation har man i Österrike begränsat den privata importen av tobaksprodukter från andra medlemsländer. Detta på grund av att man har uppskattat att importen påverkar hälsovarningarnas effekt.

Avsikten är att lagen träder i kraft i början av år 2009.

För mer information: regeringsråd Ismo Tuominen, tfn (09) 160 73787

Tillbaka till toppen