Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Antalet coronavirusfall fortsätter att minska

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2021 10.00 | Publicerad på svenska 10.6.2021 kl. 11.06
Pressmeddelande 159/2021

Antalet coronavirusfall minskar, och i de flesta regioner konstateras få infektioner. I södra delen av Finland är incidensen av covid-19-fall ställvis större än i resten av landet. Epidemin har dock fortfarande avtagit också i tätbefolkade områden.

Vecka 22 (31.5–6.6) anmäldes det över 716 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar, vilket är nästan 200 färre fall än veckan innan, då antalet uppgick till 888. 

Incidensen har nästan halverats under en månad. Antalet nya fall per 100 000 invånare var 28 under de senaste två veckorna (24.5–6.6), jämfört med 49 under de föregående två veckorna (3–16.5).

Största delen av regionerna är på epidemins basnivå. Helsingfors och Nyland (HUS), Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland sjukvårdsdistrikt befinner sig i samhällsspridningsfasen och Mellersta Österbottens och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i accelerationsfasen enligt läget den 9 juni 2021.

Smittspridningen har kunnat förhindras väl

I 25 procent av de nya smittfallen vecka 22 var personen i karantän när smittan konstaterades. 

De fall där smittan kommit från utlandet har ökat. Vecka 22 var deras andel 16 procent och veckan före 7,5 procent. Man har dock lyckats förhindra smittspridningen väl. De utgjorde 1,5 procent av alla infektioner.

I 60 procent av smittfallen från hemlandet kunde smittkällan utredas. Cirka 3 500 personer försattes i karantän. 

Det effektiva reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 0,55 –0,7 ( sannolikhetsintervallet 90 %) vilket är lägre än föregående vecka, då talet var 0,75 –0,95. Det uppskattade reproduktionstalet i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är något högre, det vill säga 0,65–0,85.

Det förbättrade läget syns i antalet tester och behovet av sjukhusvård

Antalet coronavirustester har minskat något. Vecka 22 gjordes nästan 110 000 tester, vilket är över 10 000 färre än förra veckan. 

Andelen positiva testresultat av samtliga tester var på samma nivå än veckan innan, det vill säga  0,7 procent. Den låga andelen positiva testresultat visar att smittkedjor bland befolkningen fortfarande upptäcks effektivt.

Enligt sjukvårdsdistriktens anmälan fanns det den 9 juni 2021 sammanlagt 58 patienter i covid-19-vård på sjukhus. Av dessa var 12 på avdelningar inom primärvården, 39 inom den specialiserade sjukvården och 7 inom intensivvården. Under månaden har antalet patienter ständigt minskat och antalet nya vårdperioder inom den specialiserade sjukvården förväntas minska ytterligare nästa vecka.

Sammanlagt 964 dödsfall till följd av covid-19 hade rapporterats fram till den 9 juni 2021.  

Det är viktigt att förebygga smittspridning också under sommaren

I hela landet har cirka 48 procent av befolkningen fått en dos vaccin och 12 procent två doser. Vaccinerna skyddar bra mot coronavirussjukdomen, men de kan inte helt eliminera risken för att bli smittad eller för att smitta andra. 

Viruset smittas effektivt i sociala situationer. Var och en kan genom sitt eget agerande bromsa spridningen av coronaviruset. Därför är det viktigt att även de som fått sin första vaccindos eller båda vaccindoserna fortsätter hålla säkerhetsavstånden, använda munskydd, tvätta händerna och iaktta de övriga anvisningarna för att förhindra virusspridningen.

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. 

Ytterligare upplysningar

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Simopekka Vänskä, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)
 

Tillbaka till toppen