Toimeentulo

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaaliturvaan liittyvästä lainsäädännöstä ja järjestelmän kehittämisestä. Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa.

Sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentulon turvaavista etuuksista. Suomen toimeentuloturvajärjestelmä on pääosin vakuutusperusteinen. Toimeentuloturvaetuudet voidaan jakaa kahteen ryhmään: toiset perustuvat työskentelyyn ja toiset Suomessa asumiseen.