Pressmeddelanden

Försöken med servicesedlar fortsätter under 2019

SHM
Pressmeddelande 3.10.2018 15.08

Ändringar av arbetslöshetsförsäkringspremier

SHM
Pressmeddelande 27.9.2018 13.19

Ändringar av folkpensionsindex

SHM
Pressmeddelande 27.9.2018 13.19

Minister Saarikko: Barn ska höras inom vård utom hemmet

SHM
Pressmeddelande 20.9.2018 11.30