Hoppa till innehåll
Media

Förordningen om samarbetsområdena för social- och hälsovården träder i kraft i mars

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2022 14.10
Pressmeddelande
Tyylitelty Suomen kartta

Samarbetsområdena för välfärdsområdena behandlades i dag vid Statsrådets allmänna sammanträde. I den förordning som utfärdades i dag den 27 januari 2022 vid Statsrådets sammanträde föreskrivs vilka välfärdsområden som hör till vilket samarbetsområde. Enligt förordningen hör de välfärdsområden som är huvudmän för universitetssjukhus samt HUS-sammanslutningen till olika samarbetsområden. Samarbetsområdena består av Södra, Östra, Västra, Norra och Inre Finlands samarbetsområden. Förordningen träder i kraft den 1 mars 2022.  

De fem samarbetsområdena har bildats för välfärdsområdenas regionala samordning, utveckling och samarbete inom social- och hälsovården. Samarbetsområdenas namn har fastställts i enlighet med väderstrecken. Inre Finlands samarbetsområde omfattar Birkalands, Egentliga Tavastlands och Södra Österbottens välfärdsområden. 

Enligt lagen om ordande av social- och hälsovård ska samarbetsområdena vara geografiskt sammanhängande. Områdena ska också utgöra funktionella helheter med hänsyn till produktionen av social- och hälsovården, klient- och patientsäkerheten och tillgången till tjänsterna.

Den föreslagna indelningen i områden motsvarar den nuvarande indelningen i specialupptagningsområden som finns i den statsrådsförordning om specialupptagningsområden inom den högspecialiserade sjukvården som utfärdas med stöd av lagen om specialiserad sjukvård. De välfärdsområden som hör till samma samarbetsområde ska enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård upprätta ett samarbetsavtal mellan välfärdsområdena. Bestämmelserna om avtalets innehåll finns i lagen. Förordningen träder i kraft i början av mars 2022.  

Ytterligare information:
Auli Valli-Lintu, regeringsråd, [email protected], tfn 0295 163 463
 

Tillbaka till toppen