Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Behovet av intensivvård på grund av covid-19 minskar tydligt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2022 10.00 | Publicerad på svenska 3.2.2022 kl. 11.35
Pressmeddelande 29/2022

Att ta den tredje vaccindosen är särskilt viktigt för personer som fyllt 60 år och för riskgrupperna.

Den 2 februari vårdades sammanlagt 343 patienter på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården jämfört med 350 patienter den 26 januari. Sammanlagt 38 patienter vårdades inom intensivvården den 2 februari, medan antalet uppgick till sammanlagt 48 patienter för en vecka sedan. Under vecka 4 togs det in sammanlagt 38 nya covid-19-patienter till intensivvårdsavdelningar jämfört med 35-60 per vecka under de föregående två veckorna. Uppskattningsvis 23 procent av coronapatienterna på de övriga bäddavdelningarna inom den specialiserade sjukvården var på sjukhus huvudsakligen av någon annan orsak. När det gäller coronapatienterna på intensivvårdsavdelningarna var andelen 21 procent.

Totalt 2012 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 2 februari. Under de senaste två veckorna (19.1–2.2) har det rapporterats sammanlagt 250 dödsfall, varav 82 procent har gällt personer över 70 år.

Smittor konstateras också hos de som är vaccinerade, men vaccinationerna skyddar fortfarande mycket bra mot allvarliga symtom. Den tredje vaccindosen rekommenderas särskilt till personer som fyllt 60 år och till de som hör till en riskgrupp.

Fram till den 2 februari har 87,4 procent av 18 år fyllda och äldre i Finland fått åtminstone den första vaccindosen, 84,7 procent åtminstone två vaccindoser och 55,3 procent tre vaccindoser. Under den senaste veckan (27.1–2.2) har vaccinationstäckningen för tredje dosen ökat med uppskattningsvis 3,9 procentenheter. Vaccinationstäckningen ökar nu en aning långsammare.  

Under vecka 4 togs det cirka 139 000 laboratorietester.  

På basis av de avfallsvattenprover som samlades in 30–31.1.2022 har den totala mängden RNA av coronavirus i Finlands avfallsvatten börjat minska efter flera veckors ökning.  Vid de fem senaste provanalyserna konstaterades att mängden RNA av coronavirus hade minskat i de flesta avloppsreningsverk som deltog i undersökningen. Om smittfallen minskar syns det inte genast som en minskad RNA-mängd i avfallsvattnet, eftersom RNA av coronavirus lär utsöndras i avföringen under en tid på i genomsnitt tre veckor efter smittan.  

Kriterierna för samhällsspridning uppfylls fortfarande i hela Finland.

Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Institutet för hälsa och välfärd publicerar de viktigaste uppgifterna om uppföljningen av coronaepidemin på denna rapporteringssida


Ytterligare information:

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Anna Katz, projektchef, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Mia Kontio, ledande sakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen