Hoppa till innehåll
Media

Begränsningarna av användningen av coronapasset förlängs - lindrigare begränsningar för restaurangerna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2022 15.20
Pressmeddelande 26/2022

Statsrådet har förlängt giltighetstiden för den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Begränsningarna av användningen av coronapasset fortsätter till mitten av februari och begränsningarna i fråga om restaurangernas serverings- och öppettider fortsätter till slutet av mars. Dessutom lindras begränsningarna för restauranger som i huvudsak serverar mat.

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 februari 2022. Begränsningarna av användningen av coronapasset fortsätter till den 15 februari 2022 och begränsningarna i fråga om förplägnadsrörelser till den 31 mars 2022.

Fram till den 15 februari 2022 får coronapasset inte användas som ett alternativ till begränsningar 

Statsrådet har uppdaterat den förordning om temporär begränsning av användningen av covidintyget som coronapass som utfärdats med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. I praktiken innebär det att coronapasset inte kan användas vid offentliga tillställningar och i kundlokaler som ett alternativ till regionala begränsningar fram till den 15 februari 2022.

Förordningen gäller alla de offentliga tillställningar och kundlokaler som omfattas av de gällande begränsningarna. Det är de regionala myndigheterna som bestämmer vilka begränsningar som ska tillämpas i områdena. Förordningen tillämpas i områden som uppfyller kriterierna för samhällsspridning.

Begränsningar för områden med samhällsspridning från den 1 februari kl. 00.00

De begränsningar av förplägnadsverksamhet som är nödvändiga för att förhindra att epidemin sprids införs i alla områden med samhällsspridning.

Begränsningarna för områden med samhällsspridning gäller i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kajanaland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Norra Karelen, Mellersta Finland, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Lappland, Södra Savolax och Norra Savolax samt i landskapet Åland.

I restauranger vars huvudsakliga verksamhet är att servera alkohol ska serveringen av alkohol upphöra kl. 17, och restaurangerna får hålla öppet för kunder till kl. 18. Restauranger som i huvudsak serverar mat får servera alkohol till kl. 20 och hålla öppet för kunder till kl. 21. 

Förplägnadsrörelser vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga förplägnadsrörelser får endast använda 75 procent av kundplatserna inomhus.

Alla kunder i förplägnadsrörelsens inomhuslokaler ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta.

Begränsningar som gäller förplägnadsrörelserna kan inte kringgås med coronapasset

Användningen av coronapasset befriar inte förplägnadsrörelserna från de begränsningar som gäller antalet kundplatser och serverings- och öppettider.

Begränsningen av användningen av coronapass gäller till och med den 15 februari 2022.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.

Trots att kravet på coronapass inte längre befriar restaurangerna från begränsningarna så som tidigare, har restauranger i hela landet under hela sin öppettid rätt att kräva att kunderna visar upp coronapass.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, Avdelningen för säkerhet och hälsa, [email protected] 
Pekka Paaermaa, regeringssekreterare, avdelningen för social trygghet och försäkringar, [email protected]

Regionförvaltningsverken svarar på frågor om det praktiska genomförandet av begränsningarna.

Frågor om Kanta-tjänsten: Kanta-tjänstens kundservice: [email protected] 

Förordningar:

Tillbaka till toppen