Kysymyksiä ja vastauksia sukupuolen vahvistamista koskevasta hallituksen esityksestä 

Tälle sivulle on koottu kysymyksiä ja vastauksia sukupuolen vahvistamista koskevasta uudesta laista. 

Uudella lailla vahvistetaan itsemääräämisoikeuden toteutumista, henkilökohtaista koskemattomuutta, syrjimättömyyttä ja oikeutta yksityiselämään. Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen on eriytetty lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista, eikä lisääntymiskyvyttömyyttä enää vaadita. 

Laki sukupuolen vahvistamisesta tulee voimaan 3.4.2023.

Lisätietoja