Ensimmäinen valtionavustushaku 

Suomen kestävän kasvun ohjelman ensimmäinen valtionavustushaku päättyi 18.2.2022.  

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 25.4.2022 valtionavustuksia kestävän kasvun ohjelman hankkeille vuodelle 2022 noin 34 miljoonaa euroa. Valtionavustus kohdentui pilarin 4 investoinneille 1, 2 ja 4 hankeoppaassa tarkemmin esitetyllä tavalla. Valtionavustus oli käytettävissä 1.1.2022 – 31.12.2022. Valtionavustus myönnettiin täysimääräisenä hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviin kustannuksiin ilman omarahoitusosuutta. 

Hakumateriaalit 

Lomakkeet maksatusta varten

Infotilaisuuksien materiaalit 

Ohjemateriaalit

Loppuselvityksen lomakkeet ja ohjeet

Usein kysytyt kysymykset

Kestävän kasvun ohjelmaan liittyviin kysymyksiin voi etsiä vastausta Usein kysytyistä kysymyksistä.

 

Lisätietoja

Kirsi Paasovaara, hankepäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA Puhelin:0295163012   Sähköpostiosoite: