Työelämän kehittäminen

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto vastaa työsuojelun ja työterveyshuollon lainsäädännöstä sekä työsuojelu- ja työhyvinvointipolitiikan kehittämisestä.