Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Påverka framtidens Kanta-tjänster genom att besvara enkäten!

Social- och hälsovårdsministeriet
16.11.2018 7.00
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har öppnat en medborgarenkät om utveckling av Kanta-tjänsterna. Enkäten ingår i ett mer omfattande arbete som har till syfte att öka förståelsen för hur Kanta-tjänsterna bör utvecklas i framtiden.

Kanta-tjänsterna finns på webbplatsen kanta.fi. Exempel på dessa är Mina Kanta-sidor, som används för att se de egna uppgifterna samt att begära att få recept förnyade och för viljeyttringar. I Kanta-tjänsterna ingår även det nationella centraliserade Klientdataarkivet för socialvården. Med hjälp av arkivet kan yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården för närvarande använda patientuppgifter som behövs vården samt förmedla olika slags förfrågningar, intyg och blanketter. Lagring av klientuppgifterna inom socialvården i Kanta-tjänsterna pågår. Samtliga nuvarande Kanta-tjänster räknas upp på webbplatsen Kanta.fi: Vad är Kanta-tjänsterna?

Var och en kan nu berätta om sina erfarenheter av Kanta-tjänsterna och presentera sina behov och idéer för utvecklingen av tjänsterna. Den elektroniska enkäten är öppen 16.11.2018 – 1.1.2019. Du kan besvara enkäten på finska och svenska. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt, och det är inte möjligt att identifiera enskilda respondenter.

Ytterligare information

Riikka Vuokko, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3600, [email protected]
Mia Toivanen, Owal Group, tfn 040 566 7536, [email protected]

Tillbaka till toppen