Hoppa till innehåll
Media

Ny lag träder i kraft – Valvira registrerar yrkesutbildade personer inom socialvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2016 12.45 | Publicerad på svenska 2.3.2016 kl. 10.29
Pressmeddelande 26/2016

Lagstiftningen om centrala yrkesgrupper inom socialvården reformeras när lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården träder i kraft 1.3.2016. I lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården föreskrivs om legitimering, registrering och tillsyn i fråga om socialvårdens viktigaste yrken.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) för i fortsättningen ett centralregister över yrkesutbildade personer inom socialvården vid sidan om registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Beviljandet av rätt till yrkesutövning inom socialvården har begränsats till de centrala yrkesgrupperna inom socialvården. Dessa är socialarbetare, socionom och geronom. Genom övergångsbestämmelser säkerställs ställningen för yrkesutbildade personer inom socialvården när den nya lagen träder i kraft. En person kan ansöka om rätt att utöva yrke eller skyddad yrkesbeteckning om han eller hon uppfyller villkoren i den tidigare lagen om berörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården. Personen ska dock hos Valvira ansöka om rätt att vara verksam som yrkesutbildad person inom socialvården för att kunna arbeta inom det sociala området efter år 2017.

I yrkesregistret inom socialvården förs bland annat in personuppgifter, uppgifter om examina och uppgifter om rätt att utöva yrke. Registret är i framtiden en viktig del av socialvårdens nationella informationssystemtjänster.

Klienter och arbetsgivare inom socialvården kan ur registret över yrkesutbildade personer inom socialvården, som är en offentlig tjänst, kontrollera viktiga uppgifter om yrkesutövning för registrerade yrkesutbildade personer.  

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsammans med Valvira och regionförvaltningsverken ordnat utbildning för yrkesutbildade personer inom socialvården om de förändringar som den nya lagen medför.  

Med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården förenhetligas registrerings- och tillsynspraxis inom social- och hälsovården. Den lagstiftning som gäller yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården förenhetligas, vilket stöder bättre utvecklandet av uppgiftsstrukturen och arbetsfördelningen för den yrkesutbildade personalen inom socialvården i den social- och hälsovård som reformeras.

Ytterligare information:

Eila Mustonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163460

Tillbaka till toppen