Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Unga vuxnas bar- och festkvällar har orsakat mycket coronasmittor – sjukhusbelastningen på stabil nivå

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2021 10.01
Pressmeddelande 204/2021

Sammanlagt 1 651 nya coronafall konstaterades under den senaste fulla kalenderveckan (vecka 27, 5–11.7.). Antalet fall har ökat under de senaste tre veckorna. I mitten av juni (vecka 24) konstaterades cirka 540 fall, varefter antalet fall har tredubblats.

Epidemin sprider sig nu bland socialt aktiva unga vuxna, till exempel under bar- och festkvällar. Liksom under de föregående veckorna konstateras mest smittor i åldersgruppen 20–29 år, andelen var en tredjedel av alla smittor vecka 27. 10–19-åringarnas andel av alla smittor var 25 procent, och smittorna i denna grupp har främst konstaterats hos personer som fyllt 18 år.

Uppskattningen av det effektiva reproduktionstalet är 1,0–1,25 (sannolikhetsintervallet 90 procent). Det uppskattade effektiva reproduktionstalet har ökat på grund av att smittorna bland unga vuxna ökat vecka 27.

Andelen smittor som kommit från utlandet har halverats jämfört med förra veckan. Av de smittor som konstaterades vecka 27 härstammade 12 procent från utlandet och andelen vidare smittor som orsakats av dem var 3 procent.

Största delen av de nya smittorna är av Deltavarianten

Vecka 27 gjordes cirka 94 200 coronavirustester. Andelen positiva covid-19-fall av de testade proverna var 1,8 procent vecka 27. Andelen har tredubblats från 0,6 procent i mitten av juni. 
Deltavariantens andel är över 80 procent av de undersökta testresultaten i hela landet.

Varianttypen fastställs i ungefär vart femte coronavirusprov, och under de senaste veckorna kan den stora andelen EM-resenärer i typningen av proverna ha överbetonat Deltavariantens andel i någon mån. Cirka 90 procent av personerna som konstaterats coronapositiva vid östgränsen eller som har haft en kontakt till Ryssland har haft Deltavarianten.

Behovet av sjukhusvård har inte ökat i takt med smittorna

Antalet coronapatienter som får sjukhusvård har hållits stabilt trots det ökade antalet smittfall. Enligt sjukvårdsdistriktens anmälan vårdades den 14 juli 2021 sammanlagt 43 covid-19-patienter på sjukhus, av vilka 6 vårdades på avdelningar inom primärvården, 27 på avdelningar inom den specialiserade sjukvården och 10 på intensivvårdsavdelningar. 

Prognoserna för den kommande veckans patientantal inom den specialiserade sjukvården och intensivvården har stigit något på riksnivå.

I hela landet har cirka 63 procent av befolkningen fått minst en dos vaccin och 25 procent har fått två doser.

Sammanlagt 978 dödsfall i anslutning till covid-19 har anmälts till registret över smittsamma sjukdomar fram till den 14 juli 2021, jämfört med 976 dödsfall en vecka tidigare.

Lägesrapport varje vecka också i juli

Den epidemiologiska situationen kommer att följas upp under hela sommaren. Lägesrapporten publiceras på torsdagar kl. 10.

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. 

Ytterligare information: 

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 
Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]   

Tillbaka till toppen