Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland: Den europeiska läkemedelsmyndigheten i Helsingfors skulle stärka EU:s konkurrenskraft

Social- och hälsovårdsministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
31.7.2017 14.15
Pressmeddelande 107/2017

Statsrådet och Helsingfors stad har skapat en konkret handlingsplan för att flytta den konkurrensutsatta läkemedelsmyndigheten till Helsingfors. Läkemedelsmyndigheten skulle tillsammans med den europeiska kemikaliemyndigheten skapa ett centrum med spetskunnande för att skydda människornas hälsa i Helsingfors. Det skulle även stärka Europeiska unionens globala konkurrenskraft.

Finland lämnade tidigare idag sin ansökan till EU-kommissionen om den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) i Storbritannien som ska omlokaliseras. Enligt de aktörer som berett ansökan skulle den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) som redan finns i Finland utgöra ett betydande strategiskt par tillsammans med EMA. 

”En lokalisering av den europeiska läkemedelsmyndigheten och den europeiska kemikaliemyndigheten till samma stad skulle möjliggöra för myndigheterna att utnyttja resurserna sinsemellan och skapa ett verkligt centrum med spetskunnande bestående av två myndigheter som kräver specialkompetens. Detta skulle även medföra en global konkurrensfördel för Europa”, säger social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila som ansvarar för behandlingen av ansökan. Staten genomför EMA-kampanjen i nära samarbete med Helsingfors stad.

Utöver Finland har flera EU-länder, däribland Sverige och Danmark, lämnat in en EMA-ansökan. Den europeiska läkemedelsmyndigheten är en av unionens största och strategiskt mest betydelsefulla myndigheter. Vid EMA arbetar cirka 900 tjänstemän med frågor som gäller EU-medborgarnas hälsa och läkemedelssäkerhet. Finland erbjuder en kostnadseffektiv, logistiskt välfungerande och smidig lösning för lokaliseringen av den europeiska läkemedelsmyndigheten till Helsingfors.

Helsingfors stad gjorde en preliminär fastighetskartläggning för ansökan och fann fyra fastigheter som utmärkt skulle lämpa sig för användning av EMA. I toppen fanns den nya fastigheten i området Fredriksberg i Vallgård som finns vid utmärkta trafikförbindelser och byggs invid Meiras kafferosteri. För att säkerställa kontinuiteten i myndighetens verksamhet är det viktigt att EMA kan flytta direkt till sin permanenta fastighet.

Beslutet om omlokaliseringen av den europeiska läkemedelsmyndigheten fattas den 20–21 november 2017 i EU:s råd för allmänna frågor. Till kriterierna hör bl.a. omedelbart ibruktagande av fastigheten, tillgänglighet i fråga om värdstaden och verksamhetsstället, tillräckligt högklassig undervisning för tjänstemännens barn och kontinuitet i myndighetens verksamhet. Helsingfors och den presenterade fastigheten uppfyller alla kriterier utmärkt.

I ansökan betonas dessutom de kartlagda erfarenheter som de anställda vid den europeiska kemikaliemyndigheten har om sin nuvarande hemstad. Bland erfarenheterna framhävs tillfredsställelse med välfärdssamhället, Helsingfors lugn, närhet till naturen och att staden är ren och välfungerande. Svaren avspeglar Helsingfors höga placeringar i flertalet internationella jämförelser av livskvalitet.

Statsrådets kansli och Helsingfors strävar tillsammans efter att erbjuda läkemedelsmyndighetens anställda minst samma förmåner och rättigheter som de övriga medlemsstaterna som ansöker om myndigheten. Man är även beredd att investera i en utvidgning av Europaskolan som erbjuder undervisning till kemikaliemyndigheten ECHA:s anställda ifall EMA flyttas till Helsingfors.

Cirka 30 000 experter och beslutsfattare besöker årligen EMA. Därmed skulle dess lokalisering till Helsingfors medföra betydande nyttor för Finland redan enbart genom turistintäkter. Finlands styrkor vid placeringen av den europeiska läkemedelsmyndigheten är life science-kunnande och en utmärkt forsknings- och innovationsmiljö samt ett fungerande samarbete mellan den akademiska forskningen och utbildningen, offentliga sektorn och industrin.

Finlands ansökan om omlokalisering av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA
Emahelsinki.fi 

Ytterligare information

Direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, social- och hälsovårdsministeriet, tfn +358 2951 63382 [email protected]

Direktör Lauri Pelkonen, social- och hälsovårdsministeriet, tfn +358 295 163 435, [email protected]

Specialmedarbetare Kari Synberg, social- och hälsovårdsministeriet, tfn +358 50 574 2297 [email protected]

Näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva, Helsingfors stad, tfn +358 50 559 9183 [email protected]

Tillbaka till toppen