Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett styrningsbrev om handlingsplanen för corona hybridstrategin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2020 12.24 | Publicerad på svenska 29.12.2020 kl. 16.13
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har i enlighet med statsrådets principbeslut av den 22 december 2020 uppdaterat handlingsplanen för hybridstrategin och social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett styrningsbrev om detta till Institutet för hälsa och välfärd, kommunerna, sjukvårdsdistrikten och andra samkommuner, regionförvaltningsverket och Valvira.

Social- och hälsovårdsministeriets handlingsplan av den 7 september 2020 (SHM 2020:26), som utfärdats med stöd av statsrådets principbeslut av den 3 september 2020, styr de myndigheter som ansvarar för genomförandet av lagen om smittsamma sjukdomar i användandet av epidemiologiskt ändamålsenliga rekommendationer och begränsningar. Eftersom den globala pandemin fortfarande pågår och smittorna ökar även i Finland uppdateras handlingsplanen för perioden januari–maj 2021. 

Åtgärderna ska vara epidemiologiskt motiverade. I detta syfte innehåller handlings-planen en redogörelse med beskrivningar av epidemins tre faser. Med hjälp av be-skrivningarna ska behovet och riktandet av rekommendationer och begränsningar bedömas och beskrivningarna ska användas som stöd för beslutsfattandet på reg-ional och nationell nivå. I beskrivningarna av epidemins faser har några detaljer pre-ciserats utgående från de erfarenheter man fått hösten 2020. 

Handlingsplanen innehåller en beskrivning av lagstadgad behörighet i samband med genomförandet av åtgärder, av myndighetsroller och myndigheternas beslutsfat-tande samt av åtgärdernas art och innehåll. 

Bilagor:

Tillbaka till toppen