Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Det nordiska välfärdssamhället i en tid av förändring

Social- och hälsovårdsministeriet 14.11.2016 9.58 | Publicerad på svenska 14.11.2016 kl. 13.31
Nyhet

För att välfärden och jämlikheten ska bevaras behövs nya lösningar såväl i Norden som i övriga Europa. Välfärdssamhällets största utmaningar för närvarande är den förändrade befolkningsstrukturen, förändringarna inom ekonomi och arbetsliv, de världspolitiska kriserna och migrationen. Hur kan välfärdssamhällets existens tryggas även i framtiden? Denna fråga försöker man finna svar på vid en nordisk konferens som hålls i Helsingfors den 16–17 november.

Konferensen ”Nordic Welfare States and Public Health – A Need for Transformative Change” öppnas av familje- och omsorgsminister Juha Rehula. I den två dagar långa konferensen deltar över 200 nordiska experter inom området.

Vid konferensen behandlas också folkhälsan och strukturella reformer inom social- och hälsovården. Talare vid konferensen är bl.a. professor Franco Sassi (OECD, Imperial College Business School), Olle Lundberg (Kommissionen för jämlik hälsa, Sverige), professor Gunnel Gustafsson (NordForsk) och docent Mirjam Kalland (Svenska social- och kommunalhögskolan).

Konferensen hör till det program som ordnas under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016. Social- och hälsovårdsministeriet ordnar konferensen i samarbete med bl.a. undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

Välfärdsstatens framtid behandlas också i social- och hälsovårdsministeriets, undervisnings- och kulturministeriets och arbets- och näringsministeriets gemensamma projekt ”Ett öppet och innovativt Norden med välmående människor 2020 – Lika möjligheter till välfärd, utbildning, kultur och arbete”. Det treåriga projektet inleddes i år och dess utgångspunkt är vittomfattande utveckling av välfärdssamhället med hjälp av forskningsresultat. Konferensen är ett startskott för projektets andra verksamhetsår.

Följ konferensen i sociala medier under hashtaggen #Norden2016.

Ytterligare information:

Taru Koivisto, direktör, tfn 0295 163 323
Mia Mäkinen, projektplanerare, tfn 0295 163 075
Anne-Sofie Pesola, informatör, tfn 0295 163 625 (mediekontakt)