Hoppa till innehåll
Media

Övergångsperioden för lagen om sekundär användning förlängs med ett år

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2021 13.24
Pressmeddelande 237/2021

Övergångsperioden för lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (den s.k. lagen om sekundär användning) förlängs med ett år. Lagens krav på informationssäkra driftmiljöer ska tillämpas först från och med den 1 maj 2022. Kraven skulle ursprungligen tillämpas från den 1 maj 2021.

Lagen träder i kraft den 1 september 2021.

Syftet är att de krav som ska gälla för en informationssäker driftmiljö ska tillämpas först när de centrala aktörerna i branschen har slutfört auditeringen av sina informationssäkra driftmiljöer.

Före den 1 maj 2022 kan man med stöd av lagen dock lämna ut uppgifter till de som har tillstånd att behandla uppgifterna, även om det i ansökan om dataanvändningstillstånd inte anvisas en i lagen avsedd informationssäker driftmiljö för behandlingen av uppgifter. I detta fall krävs det ett dataanvändningstillstånd för viss tid för att få uppgifter. Tillståndet får inte gälla längre än till den 30 april 2022. 

Dessutom ändras övergångsbestämmelsen så att de rättigheter, förpliktelser och åtgärder i lagen som gäller uppgifter av klinisk betydelse ska tillämpas från och med den 1 januari 2024.

En informationssäker driftmiljö tryggar skyddet för individens personuppgifter

En informationssäker driftmiljö spelar en viktig roll för att förebygga missbruk och upprätthålla cybersäkerheten. En hög datasäkerhetsnivå är dessutom en konkurrensfördel för Finland, eftersom den visar att Finland är ett land som sköter skyddet av sekretessbelagda personuppgifter väl. Även den allmänna dataskyddsförordningen förutsätter att det vidtas tillräckliga skyddsåtgärder vid behandling av känsliga personuppgifter.

Vad innebär sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården?

Med sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (sekundär användning) avses att kund- och registeruppgifter som uppkommer inom social- och hälsovården används för något annat användningsändamål än det primära ändamål för vilket uppgifterna ursprungligen har registrerats.

Enligt lagen om sekundär användning är sekundära användningsändamål vetenskaplig forskning, statistikföring, utvecklings- och innovationsverksamhet, undervisning, informationsledning, myndighetsstyrning och myndighetstillsyn samt myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter.

Syftet med lagen om sekundär användning är att möjliggöra en effektiv och informationssäker behandling av personuppgifter som har registrerats i social- och hälsovårdsverksamhet och för styrnings-, tillsyns-, forsknings- och statistikändamål inom social- och hälsovården. Syftet är dessutom att trygga individens tillitsskydd samt rättigheter och friheter vid behandlingen av personuppgifter.

Mer information

Joni Komulainen, regeringsråd, tfn 0295 163 453, [email protected]
Jukka Lähesmaa, specialsakkunnig, tfn 0295 163 139, [email protected]

Tillbaka till toppen