Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Flexiblare vikariering för anhörig- och familjevårdare

Social- och hälsovårdsministeriet
21.10.2015 9.28
Nyhet

En enda modell lämpar sig inte för samtliga anhörig- och familjevårdssituationer. Vården måste svara mot mycket varierande behov eftersom den kan omfatta alla åldrar från barn till åldringar. Organisationsfältets budskap var tydligt den 20 oktober vid Ständerhuset där möjliga förbättringar till lagstiftningen som gäller anhörig- och familjevårdare diskuterades.

Förutom att satsningen förbättrar vårdarnas orkande kan den dessutom generera betydande besparingar åt kommunerna då dyrt vård ersätts med förmånligare service som trots allt svarar mot kundernas behov på ett bättre sätt. De nödvändiga lagstiftningsändringarna avses träda i kraft den 1 juli 2016.

Större flexibilitet efterlyses   

Det framfördes under diskussionens gång att en del av anhörigvårdarna inte utnyttjar sina lagstadgade ledigheter. En av de största orsakerna är de ensidiga tjänsterna. Diskuterarna önskade flera familjevänliga tjänster, flexiblare användning av servicesedlar och dessutom alternativ som kunde ta hänsyn till vårdmottagarens individuella situation.

Önskan om att anhörigvården i större grad skulle utgå från vårdmottagarens behov lyftes också fram. Ibland kan den nödvändiga hjälpen vara tämligen liten: t.ex. en timmes motionsrunda i lugn och ro kan ibland räcka. Vid tillställningen presenterades även timavbytarsystemet som tillämpas i Helsingfors, där dygnsledigheten kan bytas ut mot ledigheter som passar de egna behoven.

Borde ledigheterna graderas?

Förslaget om att gradera ledigheterna för anhörig- och familjevårdare beroende på vårdens svårighetsgrad väckte livlig diskussion. Klart över hälften av deltagarna understödde graderingen, men man var oroade över hur rättvist vårdens svårighetsgrad och dess bindande verkan som borde utgöra grunden för graderingen kan definieras.

Som ett nytt förslag framfördes lagstadgade välfärds- och hälsokontroller för anhörig- och familjevårdare som ingått ett avtal. Kontrollerna sågs som ett medel för förebyggande av vårdares utmattning och för eventuell utökning av nödvändiga stödjande tjänster.

Mer information

Päivi Voutilainen, direktör, tfn 0295 163 403
Erkki Papunen, jurist, tfn 0295 163 298
[email protected]

Tillbaka till toppen