Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Höjningar av veteranförmånerna

Social- och hälsovårdsministeriet
28.3.2019 13.35
Pressmeddelande

Veteranförmånerna höjs med 1,2 procent.

Statsrådets allmänna sammanträde framställde den 28 mars att den lag som gäller detta stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag, och lagen träder i kraft den 1 april 2019.

Veteranförmånerna, dvs. fronttillägg enligt lagen om frontmannapension, extra fronttillägg, fronttillägg som betalas utomlands samt veterantillägg enligt lagen om handikappförmåner, höjs trots frysningen av folkpensionsindex. De ovannämnda förmånerna är bundna till folkpensionsindex, som har frysts för 2019. Utan ändringen skulle veteranförmånerna inte höjas.

Fronttillägget höjs med 0,62 euro i månaden och blir då 50,19 euro per månad. Det extra fronttillägget är beroende av mottagarens övriga pensionsinkomster och höjs i genomsnitt med 1,63 euro i månaden. Tillägget blir då i genomsnitt 76,53 euro per månad. Fronttillägg som betalas utomlands betalas inte månadsvis, men dess belopp höjs med 0,62 euro beräknat per månad. Veterantillägget höjs med 1,30 euro i månaden och blir då 106,43 euro per månad.

Ytterligare information

Erik Strömberg, regeringsråd, tfn 0295 163 190, [email protected]