Hoppa till innehåll
Media

Ministeriet inleder en utredning om en nationell läkemedelsdatabas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2020 12.06 | Publicerad på svenska 30.3.2020 kl. 14.50
Nyhet

SHM har inlett en utredning med syftet att utveckla en nationell läkemedelsdatabas. Med nationell läkemedelsdatabas avses ett nationellt datalager som förvaltas av myndigheterna och som innehåller basuppgifter om läkemedelspreparat och andra uppgifter som gäller läkemedel, t.ex. läkemedlens pris, tillgång, kvalitet och säkerhet samt läkemedelsbeskrivningar.

För närvarande är informationen om läkemedelspreparat utspridd i olika myndigheters databaser.  Den nya läkemedelsdatabasen ska förbättra tillgången till basuppgifterna om läkemedelspreparat.  Databasen skulle gynna läkemedelsanvändarna, hälso- och sjukvården och organisationerna inom läkemedelsförsörjningen.

I den nationella informationshanteringen inom social- och hälsovården är en av prioriteringarna att som en del av hanteringen av läkemedelsinformationen som helhet bedöma behovet av en ny läkemedelsdatabas. Att utveckla läkemedelsinformationen är också ett led i genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden.

Utredningen genomförs av Fimea under ledning av SHM. I arbetet deltar också andra nationella aktörer. Avsikten är att utredningen ska bli klar före utgången av 2020.

Ytterligare information:

Heidi Tahvanainen, direktör, [email protected]
Sari Palojoki, specialsakkunnig, [email protected]
Riikka Vuokko, specialsakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen