Hoppa till innehåll
Media

Mycket varmt väder är en hälsorisk i synnerhet för äldre och långtidssjuka

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.7.2019 9.13
Pressmeddelande

Äldre och långtidssjuka är särskilt utsatta för de negativa effekterna av höga temperaturer. Med stigande ålder sjunker kroppens temperaturregleringsförmåga samtidigt som risken för vätskebrist ökar. Personer över 65 år hör till den största riskgruppen.

Forskning visar att dödsfall på grund av i synnerhet hjärtsjukdomar och sjukdomar i andningsorganen ökar vid värmeböljor. När temperaturen stiger över den optimala temperaturen (24 °C) kan dödligheten öka upp till 2–4 procent per grad.

Social- och hälsovårdsministeriet påminner personalen inom äldreomsorg och slutenvård om att säkerställa klienternas och patienternas välbefinnande i hettan. 

Det viktigaste är att vara systematisk och förutseende genom att till exempel kontakta klienterna inom hemvården, öka dagverksamheten inom äldreomsorgen och vid behov ordna svala lokaler som är öppna för alla. 

Enligt förordningen om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen ska rumsluftens temperatur i servicehus, ålderdomshem och motsvarande utrymmen ligga mellan +20 °C och + 30 °C.

Kommunerna kan också sprida information till allmänheten om hur man kan förebygga och minska negativa effekter av det varma vädret.

Heltäckande information om hur man kan motverka negativa effekter av värmen finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Läs också vårt pressmeddelande 22.7.2019:

Ytterligare information

Katri Makkonen, medicinalråd, tfn 0295 163 592
Jari Keinänen, direktör, tfn 0295 163 311
Bådas e-postadresser har formen [email protected]

 

 
 
Tillbaka till toppen