Hoppa till innehåll
Media

Hälsosäkerheten vid gränserna förbättras genom nya åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.8.2020 15.38 | Publicerad på svenska 11.8.2020 kl. 17.10
Pressmeddelande 182/2020

Resenärer som kommer till Finland från så kallade riskländer kommer i fortsättningen att omfattas av fler åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset. Sådana åtgärder är till exempel ett officiellt beslut om karantän eller en skyldighet att genomgå ett coronavirustest. Ärendet bereds för närvarande, och målet är att den nya verksamhetsmodellen snabbt ska kunna tas i bruk.

En del av resenärerna förpliktas att genomgå ett coronavirustest, men testet befriar inte personen från frivillig karantän, eftersom det är möjligt att hen håller på att insjukna, även om sjukdomen ännu inte har brutit ut. De som anländer till Finland med flyg från så kallade riskländer informeras under flygningen om de åtgärder som väntar i Finland. 
 
Flygbolagen ska också klarlägga vilka personer som har inlett sin resa i ett riskland och flyger till Finland via ett tryggt land. På detta sätt kan de ges rätt instruktioner och hänvisas till test och karantän.
 
Institutet för hälsa och välfärd planerar just nu det praktiska genomförandet av verksamhetsmodellen i samarbete med de regionala myndigheterna och andra myndigheter. Den nya verksamhetsmodellen tas regionalt och stegvis i bruk i hela landet. Fram till dess kommer man att företa riktade kontroller av personer som anländer från högriskområden. Officiella förordnanden i karantän utfärdas redan nu. Frivillig karantän ska också fortsättningsvis gälla alla som rest i riskländer.

Ytterligare information:

Tuija Kumpulainen, överdirektör, [email protected]

Tillbaka till toppen