Hoppa till innehåll
Media

Regeringen återtar sitt förslag om invandrares integrationsstöd

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2016 14.30
Pressmeddelande 216/2016

Regeringen har återtagit en proposition som den hade lämnat till riksdagen och där det föreslogs att det till arbetslösa arbetssökande som fått uppehållstillstånd i Finland skulle betalas integrationsstöd i stället för arbetsmarknadsstöd. Enligt förslaget skulle integrationsstödet uppgå till 90 procent av beloppet av grunddagpenningen och betalas i högst tre år.

Propositionen har behandlats i grundlagsutskottet. Vid grundlagsutskottets behandling har de sakkunniga ansett att propositionen är problematisk med tanke på likställighetsprincipen. Regeringen återtar propositionen på grund av de grundlagsmässiga aspekterna.

Betalningen av integrationsstöd till arbetslösa arbetssökande som har fått uppehållstillstånd hade beräknats medföra besparingar på sammanlagt 22,4 miljoner i arbetsmarknadsstödet under
2017–2019.

Ytterligare information

Katriina Alaviuhkola, regeringsråd, tfn 0295 163 167, [email protected]

Tillbaka till toppen