Hoppa till innehåll
Media

Regeringen: målmedvetna åtgärder tryggar en hållbar välfärd i alla livsskeden före år 2030

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2020 15.29
Pressmeddelande 160/2020

Regeringen har dragit upp riktlinjer för långsiktiga åtgärder genom vilka ojämlikheten när det gäller finländarnas välfärd, hälsa och säkerhet ska minskas före 2030. Målet är att trygga en hållbar välfärd för människor i alla livsskeden.

Statsrådet godkände principbeslutet om främjande av välfärd, hälsa och säkerhet den 17 juni.

Principbeslutet har beretts redan före coronavirusläget. Coronavirusläget och undantagsförhållandena har ytterligare betonat behovet av målinriktade åtgärder på lång sikt för att minska ojämlikheten. Regeringens riktlinjer för åtgärderna stöder vardagen också i eventuella framtida kriser. De hjälper också samhället att återgå till vardagen efter coronavirusläget.

Det finns inga enkla lösningar på problemen med välfärd, hälsa, säkerhet och ojämlikhet. Man måste ingripa i den sociala utsattheten och de bakomliggande orsakerna i alla befolknings- och åldersgrupper. Det behövs pengar, strukturella förändringar samt stora och små vardagsgärningar.

De strukturella ändringarna innebär också djärva ändringar i tankesättet och verksamheten. Detta lyckas inte utan att olika förvaltningsområden har gemensamma mål och samarbetar.

Människors övergripande välbefinnande som mål

Uppnåendet av målen i principbeslutet innebär att människor mår så bra som möjligt. De kan studera och arbeta, de har god funktionsförmåga och de upplever att de kan påverka frågor som gäller dem. För att detta ska lyckas behövs åtgärder inom alla förvaltningsområden. Utöver detta behövs också stöd från till exempel det civila samhället, företag och forskningsinstitut.

I arbetet för att minska ojämlikheten betonas människornas egen aktivitet och delaktighet samt förebyggandet av problem.

Främjandet av människors arbets- och funktionsförmåga förstås som en övergripande verksamhet. Detta innebär till exempel att en god psykisk hälsa ses som en del av människans välfärd och arbets- och funktionsförmåga.

Principbeslutet har fyra prioriterade områden:

  • Möjlighet för alla att delta
  • Bra vardagsmiljöer
  • Verksamhet och tjänster som stöder hälsa, välfärd och säkerhet
  • Genomslag via beslutsfattandet

För genomförandet av principbeslutet bereds en genomförandeplan. I den beskrivs de åtgärder som behövs, uppföljningen och utvärderingen av åtgärderna, de ansvariga aktörerna och tidtabellen fram till år 2030. Genomförandet styrs och följs upp av en folkhälsodelegation som består av sakkunniga från ministerierna och olika förvaltningsområden.

I principbeslutet söker man lösningar på ojämlikheten

Finland är med många mått mätt ett av världens mest välmående och tryggaste länder. Trots detta finns det fortfarande tecken på ökad ojämlikhet i vårt samhälle. Den goda utvecklingen av folkhälsan har stannat av, depression har blivit allmännare bland personer i arbetsför ålder och finländarnas förväntade livslängd har till och med sjunkit en aning.  Det verkar också som att utsattheten fördelas ojämnt och det finns oroväckande tecken i vårt samhälle på att utsattheten överförs från en generation till en annan. Det finns också anmärkningsvärda skillnader i hälsa och välfärd för människor som bor på olika håll i Finland.

Mer information:

Taru Koivisto, direktör, [email protected]
Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen