Hoppa till innehåll
Media

Du hinner ännu delta i enkäten om barnstrategin – dela med dig av dina tankar om barnens ställning och rättigheter

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2020 16.35
Nyhet

I Finland bereds den första nationella barnstrategin. Dess mål är att säkerställa att de rättigheter som tryggas i FN:s konvention om barnets rättigheter tillgodoses så väl som möjligt i Finland. En av rättigheterna är möjligheten att delta och påverka. 

Barn, unga och vuxna har nu möjlighet att påverka beredningen av barnstrategin och dela med sig av sina tankar om barnens ställning och rättigheter. Den elektroniska enkäten är öppen till den 12 oktober 2020. 

Du kan besvara enkäten på finska, svenska, engelska, ryska, nordsamiska och somaliska. I enkäten finns egna delar för barn/unga och vuxna. 

Under den första veckan besvarade cirka 1 300 barn, unga och vuxna enkäten. 

I alla svar betonades betydelsen av barnens vardagsmiljöer och säkerheten i vardagen. I svaren efterlystes bland annat möjligheten till fritidsaktiviteter samt att barn behandlas på ett rättvist och icke-diskriminerande sätt. Dessutom betonade barn och unga hur viktigt det är med vuxna som lyssnar på dem. 

Mer information om beredningen av barnstrategin hittar du på adressen barnstrategin.fi

Ytterligare information

Johanna Laisaari, generalsekreterare, [email protected], 029 516 1177
Sanna Koulu, specialsakkunnig, [email protected], 029 516 3671 
Laura Saarinen, projektsekreterare, [email protected], 029 516 3352

Tillbaka till toppen