Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

STM ja THL tiedottavat
Koronavirusepidemia pysynyt edelleen maltillisena useista joukkoaltistumisista huolimatta

Sosiaali- ja terveysministeriö
10.9.2020 10.00
Tiedote 206/2020

Uusien koronavirustartuntojen määrät ovat Suomessa pysyneet edelleen maltillisina ja epidemiatilanne on valtakunnallisesti rauhallinen. Viikoittaiset tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat elokuun alusta kasvaneet verrattuna kesä-heinäkuun tilanteeseen.

Viikolla 36 (ajalla 31.8.–6.9) tapausmäärät ovat nousseet verrattuna edelliseen viikkoon 35. Viimeisen seurantaviikon aikana tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 223 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla (viikko 35, ajalla 24.8.–30.8.) ilmoitettiin 145 uutta tapausta.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,20–1,25 (90 % todennäköisyysväli). Uusien tapausten ilmaantuvuus viikolla 36 oli 4,0 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Viimeisen kahden viikon ajanjaksolla (viikot 35-36, ajalla 24.8.–6.9.) yhteenlaskettu uusien tapausten ilmaantuvuus oli 6,6 tapausta 100 000 asukasta kohden ja sitä edeltävällä kahden viikon ajanjaksolla (viikot 33–34, ajalla 10.8.–23.8.) ilmaantuvuus oli 6,4 tapausta 100 000 asukasta kohden. 

Joukkoaltistuksia lisääntyvästi erityisesti vapaa-ajalla

Suomessa on todettu edelleen sekä kotoperäisiä että ulkomailta peräisin olevia tapauksia. Tartunnoista osa liittyy eri puolilla maata ilmenneisiin, jo tiedossa oleviin ryvästymiin. Tartuntoja on tapahtunut perhetapaamisissa, työpaikoilla ja muissa sosiaalisissa kontakteissa. 

Tiedossa on useampia kotimaan joukkoaltistumisia, joista suurin osa liittyy vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Viime viikkoina on todettu myös useita joukkoaltistumisia päiväkodeissa, eri oppilaitoksissa sekä työpaikoilla.

Kaikki uusien tapausten tartuntaketjut pyritään jäljittämään huolellisesti ja uusia tartuntoja pyritään siten ehkäisemään mahdollisimman tehokkaasti. Paikallisviranomaiset ovat onnistuneet estämään jatkotartuntoja erittäin hyvin isoista joukkoaltistumisista huolimatta.

Tuorein tilannekuva- ja mallinnusryhmän raportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla:

Suomessa on 9.9.2020 mennessä todennettu 8430 koronavirustapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 337. Parantuneita arvioidaan olevan noin 7500, eli lähes 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. 

Epidemiatilanne oli viimeisimmän seurantajakson aikana (viikko 36) edelleen rauhallinen valtaosassa sairaanhoitopiirejä. Paikalliset, uudet tartuntaryvästymät ovat nostaneet tapausmääriä ja ilmaantuvuutta merkittävästi joillakin alueilla. Vastaavasti osa niistä alueista, joilla edellisten viikkojen tartunnat ja tunnetut tartuntaketjut ovat nostaneet ilmaantuvuutta, on saanut tartuntaketjut katkaistua.

Sairaalahoidossa oli 9.9.2020 yhteensä 6 potilasta, joista yksi tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on pysynyt pienenä jo heinäkuun alkupuolelta lähtien.

Testauksia tehdään päivittäin paljon - positiivisia testituloksia vähän

Laboratorioiden testauskapasiteetti on tällä hetkellä jo yli 16 000 näytettä päivässä. Testejä tehdään väestöön suhteutettuna paljon. Viikolla 36 analysoitiin päivittäin noin 10 000–14 000 koronavirustestiä. Positiivisten COVID-19 -tapausten osuus testatuista näytteistä on noussut hieman viime viikon lukemasta (0,2%) mutta osuus on pysynyt edelleen hyvin pienenä (0,3%).

Lisätietoja:

Ylilääkäri Taneli Puumalainen, THL, [email protected] (epidemiatilanne)
Kari Auranen, professori, [email protected] (ennustemallit)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)

Tillbaka till toppen