Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Vid beredningen av alkohollagen tar man del av Helsingfors hovrätts dom om distansförsäljning av alkoholdrycker

Social- och hälsovårdsministeriet
24.4.2017 16.04 | Publicerad på svenska 25.4.2017 kl. 14.55
Pressmeddelande 58/2017

Social- och hälsovårdsministeriet tar del av Helsingfors hovrätts dom i fråga om distansförsäljning av alkoholdrycker. Före de slutliga besluten är Finlands nuvarande alkohollag gällande i sin helhet.

Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter beredningen av alkohollagen såsom planerat. Målet är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen under vårsessionen.

Helsingfors hovrätt meddelade den 24 april 2017 sitt avgörande i ett mål som gäller gränsöverskridande distansförsäljning av alkoholdrycker till Finland. Hovrättens dom anknyter till det förhandsavgörande som EU-domstolen meddelade den 12 november 2015 i mål C-198/14 Visnapuu.

Enligt Helsingfors hovrätts dom är distansförsäljning av t.ex. vin och starka alkoholdrycker till Finland en straffbar gärning. Hovrätten anser också att det nuvarande systemet för försäljning av gårdsvin överensstämmer med EU-rätten. Däremot anser hovrätten att alkohollagens bestämmelser om distansförsäljning av genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent alkohol inte helt och hållet överensstämmer med EU-rättens krav. Enligt hovrätten bör distansförsäljning av dessa alkoholdrycker vara möjlig t.ex. genom att man i alkohollagen för distansförsäljning föreskriver samma försäljnings- och leveranstider och skyldigheter att övervaka åldersgränser som för försäljning i butiker.

Hovrättens dom har inte vunnit laga kraft, så alkohollagens bestämmelser gäller fortfarande. Eftersom hovrättens dom får överklagas hos högsta domstolen, kan det dröja ända till nästa år innan man får en dom som vunnit laga kraft.

Social- och hälsovårdsministeriet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Tullen tar del av avgörandet, och vid behov informeras det närmare om de konsekvenser domen har tidigast den 10 maj.

Med gränsöverskridande distansförsäljning av alkoholdrycker avses en situation där en person beställer alkoholdrycker från ett annat EU-medlemsland t.ex. via en nätbutik så att försäljaren ordnar transporten av dryckerna till Finland. Gränsöverskridande distansförsäljning av alkoholdrycker är förbjuden enligt 8, 13 och 14 § i den gällande alkohollagen.

Beredningen av en totalreform av alkohollagen fortsätter

Regeringens proposition med förslag till ny alkohollag kommer att lämnas till riksdagen under vårsessionen. Det förbud mot gränsöverskridande distansförsäljning av alkoholdrycker som EU-domstolen och hovrätten har behandlat har under beredningen bibehållits och skrivits in ännu tydligare i lagen. I praktiken innebär förbudet att utländska företag inte får sälja t.ex. viner och starka alkoholdrycker till konsumenter som befinner sig i Finland.

Enligt EU-domstolens rättspraxis får en medlemsstat dock inte förbjuda konsumenter att föra in alkoholdrycker i landet. Vid beredningen av den nya alkohollagen strävar man efter att förtydliga att konsumenterna även i fortsättningen ska få köpa alkoholdrycker från utlandet, om försäljaren inte deltar i ordnandet av transporten.

Ytterligare information:

Kari Paaso, direktör, tfn 0295 163 340

Tillbaka till toppen