Hoppa till innehåll
Media

Humanitärt toppmöte samlar världens ledare i Istanbul

Utrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.5.2016 10.25
Pressmeddelande 211/2016

Den 23 och 24 maj hålls det första världstoppmötet om humanitärt bistånd under FN:s ledning i Istanbul. Från Finland deltar statsminister Juha Sipilä, utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka och social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä.

World Humanitarian Summit ordnas på initiativ av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Behovet av humanitärt bistånd är större än någonsin och det internationella samfundet klarar i dagens läge inte av att möta behoven. Ungefär 80 procent av behoven av hjälp uppstår i dag på grund av konflikter. Även behoven på grund av extrema väderfenomen till följd av klimatförändringen håller på att öka. 

"Den humanitära situationen i världen är ohållbar. För att förbättra den krävs ett närmare internationellt samarbete och en starkare politisk vilja. Finland vill vara med och främja denna förändring", säger statsminister Juha Sipilä, som leder Finlands delegation.

"Diskussionen om att förnya det humanitära biståndet är aktuellare än någonsin, eftersom hjälpbehovet är rekordstort och de traditionella biståndsgivarnas resurser inte räcker till. Krisen i t.ex. Syrien kräver politiska lösningar. Samtidigt måste vi fundera över hur det humanitära biståndet kan effektiviseras. Här kan Finland bidra med sitt kunnande och sina innovativa företag", säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

Sårbara gruppers specialbehov på agendan

Vid mötet offentliggör staterna sina egna åtaganden för att förnya verksamheten. Finlands åtaganden gäller bland annat fredsmedling, behoven hos personer med funktionsnedsättning och kvinnornas ställning i konfliktsituationer. Finland ordnar dessutom tillsammans med Australien och internationella handikapporganisationer ett särskilt möte om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i humanitära kriser.

"Inom humanitärt arbete är det av högsta vikt att trygga i synnerhet kvinnors, barns och andra sårbara gruppers specialbehov. Det är ytterst viktigt att hälsosystemen fungerar redan före en krissituation, eftersom följderna av en katastrof kan lindras betydligt med hjälp av välfungerande hälsosystem. I konfliktsituationer förutsätter detta att parterna respekterar den internationella humanitära rätten som skyddar bland annat sjukhus", konstaterar social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä.

Till mötet väntas över 6 000 deltagare: statsledare, FN-organisationer, icke-statliga organisationer och företag. Från Finland deltar också Team Finland-företagsdelegationen, BMSE/BM Group, Elisa, Funzi, Human Security Finland / Kuopio Innovation, Kara-Sawsystems, Metsi, RK-Housing och Kyrkans Utlandshjälp.

Finland har i år gett 53,9 miljoner euro i humanitärt bistånd, varav största delen kanaliseras via olika organisationer, bland annat FN-organisationer, rödakors- och rödahalvmånerörelsen samt finländska frivilligorganisationer. Stödet beviljas ur anslagen för humanitärt bistånd inom ramen för utvecklingssamarbetet. Största delen av biståndet riktas till Syrien och dess närområden.

Ytterligare information om toppmötet 

Finlands humanitära bistånd
Migrationen och flyktingkrisen i Finland: Finlands stöd i kriser 2016 (på finska)

Ytterligare information:

Statsminister Sipiläs program: Anna-Kaisa Heikkinen, specialmedarbetare (internationella frågor), tfn 040 748 3867, och när det gäller mediearrangemangen Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Minister Toivakkas program: Claus Jerker Lindroos, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn 040 132 1416, [email protected] och Juha Kirstilä, specialmedarbetare (inkl. mediearrangemang), tfn 040 552 8200, [email protected], utrikesministeriet

Minister Mäntyläs program: Ville Korhonen, konsultativ tjänsteman, tfn 050 302 5505, [email protected], social- och hälsovårdsministeriet

Tillbaka till toppen