Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote-uudistus)

kuvituskuva Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen ja rakenteiden uudistus.

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi 21 uudelle hyvinvointialueille 1.1.2023. Uudistuksen tavoitteena on luoda tasa-arvoisempi palvelujen saatavuus ja vähentää ihmisten välisiä terveys- ja hyvinvointieroja.

Järjestämisvastuun siirtyminen uusille hyvinvointialueille 1.1.2023

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan yleisestä ohjaamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä. Pelastustoimen yleinen johtaminen, ohjaus ja valvonta kuluvat sisäministeriölle. Valtiovarainministeriö seuraa hyvinvointialueiden toimintaa ja taloutta.

Ohjauksen keskeisenä tavoitteena on, että ohjaus perustuu yhä enemmän ministeriön ja palveluiden järjestäjän väliseen luottamukseen ja jatkuvaan vuoropuheluun. Olennaisena osana vuoropuhelua on yhteinen tietopohja ja ymmärrys sote-palvelujen tilasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskeva aineisto

Sote-uudistusta koskeva ajankohtais- ja valmisteluaineisto on keskitetty soteuudistus.fi-sivustolle.

Sote-uudistuksen valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslain reunaehdot.

Uudistus on osa Sanna Marinin hallitusohjelmaa. 

Lisätietoja

Kari Hakari, osastopäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO Puhelin:0295163642   Sähköpostiosoite: