Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote-uudistus)

Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja rakenteiden uudistus.

Kaikki sote-uudistusta koskeva ajankohtais- ja valmisteluaineisto on keskitetty soteuudistus.fi-sivustolle.

Sote-uudistuksen valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslain reunaehdot. 

Uudistus on osa Sanna Marinin hallitusohjelmaa.

Lisätietoja

Kirsi Varhila, kansliapäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansliapäällikkö 0295163338  


Pasi Pohjola, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansliapäällikkö, Kansliapäällikön alaiset 0295163585