FI SV EN

Strategia 2030: eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi

Missio

Tehtävämme on turvata ihmisten toimintakykyä, toimeentuloa ja palveluja, jotta voimme elää yhdenvertaisessa, kestävässä ja vakaassa yhteiskunnassa. Toteutamme tätä tehtävää säädösvalmistelun, monipuolisen ohjauksen ja poikkihallinnollisen yhteistyön avulla. Pyrimme kaikessa toiminnassamme oikeudenmukaisuuteen, rohkeuteen ja avoimuuteen. 

STM-konserni rakentaa kumppaniensa kanssa eheää yhteiskuntaa ja kestävää hyvinvointia. Tämä tarkoittaa, että hyvinvointi on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää. Strategiset tavoitteemme ovat ihmisten aktiviinen osallisuus, yhteen toimivat palvelut ja etuudet, turvallinen ja hyvinvoiva elin- ja työympäristö, kestävä rahoitus sekä hyvinvointi työn murroksessa. Saavutamme nämä tavoitteet tekemällä laadukasta ja pitkäjänteistä työtä ihmisten arjen ja hyvinvointiyhteiskunnan hyväksi hallitusohjelman linjausten mukaisesti.

Arvot ohjaavat työtämme

Sosiaali- ja terveysministeriön konsernin arvot ovat oikeudenmukaisuus, rohkeus ja avoimuus. 

Lue lisää arvoista täältä.

Konsernilla on yhteinen visio

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja koko STM-konsernin* toimintaa ohjaavan vision tavoite on eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi. Tämä tarkoittaa, että hyvinvointi on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää.

Vision toteuttamiseksi olemme valinneet viisi strategista tavoitetta. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, kun tehdään laadukasta ja pitkäjänteistä työtä ihmisten arjen ja hyvinvointiyhteiskunnan hyväksi ja hallitusohjelman linjausten mukaisesti.

*STM-konserniin kuuluvat Sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL), Säteilyturvakeskus (STUK), Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus (Fimea) sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen (Valvira).

Toimintaympäristömme muuttuu

Varautumalla tulevaan entistä paremmin STM-konserni voi toteuttaa visiotaan eheän yhteiskunnan ja kestävän hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Vision lähtökohtina ovat tulevaisuuden maailmanlaajuiset megatrendit ja niihin varautuminen. Näitä ovat muun muassa:

  • Muuttuva väestörakenne ja globalisaatio
  • Työn murros ja teknologinen kehitys
  • Osallistuva yksilö

Vision toteutumiseksi tarvitaan myös poikkihallinnollisia ratkaisuja. Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsauksesta:

 

Lisätietoja

Linda Soikkeli, erityisasiantuntija 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163295   etunimi.sukunimi@stm.fi