FI SV

Stärkande av självbestämmanderätten för klienter och patienter

Man vill stärka klientens och patientens självbestämmanderätt. Målet är att reformera social- och hälsovårdslagstiftningen så att det finns täckande bestämmelser om klienters och patienters självbestämmanderätt och om begränsningen av denna.

Tjänsterna och vården för klienter och patienter inom social- och hälsovården baserar sig i regel på frivillighet och samförstånd. Ibland hamnar man dock i situationer där en persons eller andra personers hälsa eller säkerhet måste skyddas genom att självbestämmanderätten begränsas.

Målet med reformen är att man ska tvingas till begränsningar i så liten utsträckning som möjligt. Detta uppnås genom att stärka ett förebyggande arbetssätt och multidisciplinärt samarbete och genom att förbättra tjänsterna.

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Kirsi Ruuhonen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA Telefon:0295163239   E-postadress:


Maija Miettinen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI, ETENE Telefon:0295163452   E-postadress: