FI SV

Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta halutaan vahvistaa. Tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä niin, että asiakkaiden ja potilaiden itsemääräämisoikeudesta ja sen rajoittamisesta on säädetty kattavasti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden palvelut ja hoito perustuvat pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen ja yhteisymmärrykseen. Joskus joudutaan kuitenkin tilanteisiin, joissa henkilön tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta on suojattava itsemääräämisoikeutta rajoittamalla.

Uudistuksella tavoitellaan sitä, että rajoituksiin joudutaan turvautumaan mahdollisimman vähän. Tähän päästään vahvistamalla ennaltaehkäisevää työskentelytapaa ja moniammatillista yhteistyötä sekä parantamalla palveluja.

Samalla uudistetaan lainsäädäntöä, joka koskee päihde- ja mielenterveyspalveluja. Tavoitteena on turvata, että päihde- ja mielenterveyspalveluja annetaan niitä tarvitseville yhdenvertaisin periaattein muiden asiakas- ja potilasryhmien kanssa.

Valmisteluvaiheet

Lakikokonaisuuden valmistelu jatkuu sosiaali- ja terveysministeriössä. Asiakas- ja potilaslakia sekä mielenterveys- ja päihdelainsäädännön muutoksia ei ehditä antaa eduskunnan käsittelyyn tällä hallituskaudella. Lastensuojelulakiin tehtävät itsemääräämisoikeutta vahvistavat muutokset ovat eduskunnan käsittelyssä.

Ehdotus uudesta asiakas- ja potilaslaista sekä lastensuojelulain muutoksista oli lausunnolla 6.7.-16.9.2018. 

Uudistettavaa lainsäädäntöä on valmisteltu työryhmässä. 

Työryhmä jakaantui alatyöryhmiin, joissa käsiteltiin mm. lastensuojelua, päihde- ja mielenterveyspalveluita, oikeuspsykiatriaa, kehitysvammapalveluja sekä psykiatrian hoidon saatavuutta ja yhtenäisiä hoidon perusteita.

Valmistelun yhteydessä on järjestetty erillisiä kuulemistilaisuuksia ja työpajoja.

Lisätietoja: Anja Noro (vanhustenhuolto), Annika Parsons (lastensuojelu) ja Helena Vorma (terveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelut) 

Lisätietoja