FI SV

Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta halutaan vahvistaa. Tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä niin, että asiakkaiden ja potilaiden itsemääräämisoikeudesta ja sen rajoittamisesta on säädetty kattavasti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden palvelut ja hoito perustuvat pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen ja yhteisymmärrykseen. Joskus joudutaan kuitenkin tilanteisiin, joissa henkilön tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta on suojattava itsemääräämisoikeutta rajoittamalla.

Uudistuksella tavoitellaan sitä, että rajoituksiin joudutaan turvautumaan mahdollisimman vähän. Tähän päästään vahvistamalla ennaltaehkäisevää työskentelytapaa ja moniammatillista yhteistyötä sekä parantamalla palveluja.

Samalla uudistetaan lainsäädäntöä, joka koskee päihde- ja mielenterveyspalveluja. Tavoitteena on turvata, että päihde- ja mielenterveyspalveluja annetaan niitä tarvitseville yhdenvertaisin periaattein muiden asiakas- ja potilasryhmien kanssa.

Valmisteluvaiheet

Uudistettavaa lainsäädäntöä on valmisteltu työryhmässä. Lakiehdotukset on tarkoitus lähettää lausunnolle kesäkuussa 2018.

Työryhmä on jakaantunut alatyöryhmiin, joissa käsitellään mm. lastensuojelua, päihde- ja mielenterveyspalveluita, oikeuspsykiatriaa, kehitysvammapalveluja sekä psykiatrian hoidon saatavuutta ja yhtenäisiä hoidon perusteita.

Valmistelun yhteydessä järjestetään erillisiä kuulemistilaisuuksia ja työpajoja.

  • Työpaja 11.6.2018: Itsemääräämisoikeuslainsäädäntö
  • Työpaja 14.6.2018: Itsemääräämisoikeuslainsäädäntö ja lastensuojelulain muutos alaikäisten asiakkaiden ja potilaiden näkökulmasta 

Lisätietoja: Lotta Hämeen-Anttila, Anja Noro (vanhustenhuolto), Annika Parsons (lastensuojelu) ja Helena Vorma (terveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelut) 

Lisätietoja

Lotta Hämeen-Anttila, hallitusneuvos 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163406   etunimi.sukunimi@stm.fi


Helena Vorma, lääkintöneuvos 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163388   etunimi.sukunimi@stm.fi


Anja Noro, projektipäällikkö 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163006   etunimi.sukunimi@stm.fi


Annika Parsons, neuvotteleva virkamies 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163596   etunimi.sukunimi@stm.fi