Kansallinen mielenterveysstrategia 2020-2030

Kansallinen mielenterveysstrategia julkaistiin alkuvuonna 2020. Vuoteen 2030 saakka ulottuvan strategian tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus. 

Strategian pohjalta tulevat hallitukset valitsevat hallituskauden mielenterveyspolitiikan painopisteet ja määrittelevät toimeenpanon keinot, välineet ja seurannan. 

Mielenterveysstrategian yhteydessä valmisteltiin itsemurhien ehkäisyohjelma, jonka toimenpiteitä toteutetaan samanaikaisesti mielenterveysstrategian toimeenpanon kanssa. 

Mielenterveysstrategiassa on viisi painopistealuetta:

  1. Mielenterveys pääomana
  2. Lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen arjessa
  3. Mielenterveysoikeudet
  4. Ihmisen tarpeiden mukaiset, laaja-alaiset palvelut
  5. Hyvä mielenterveysjohtaminen

Mielenterveysstrategiaa toteutetaan jatkuvasti

Hallitusohjelman mukaan Mielenterveysstrategia 2020–2030 -työssä tunnistettuja toimia jatketaan osana hallituksen toimenpiteitä mielenterveyden edistämiseksi. Lisäksi jatketaan itsemurhien ehkäisyohjelman toimeenpanoa.

Mielenterveysstrategian tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä toteutetaan muun muassa Suomen kestävän kasvun ohjelmassa: 

Mielenterveysstrategiaa ja itsemurhien ehkäisyohjelmaa toimeenpannaan myös THL:n hankekokonaisuuksissa:

  • Väestötason malli mielenterveyden edistämiselle.
  • Kattava tietopohja mielenterveyspalveluiden saatavuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta.
  • Koulutusta ammattilaisille, jotta lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita voidaan vahvistaa
  • Uudistuvan mielenterveys- ja päihdelainsäädännön toimeenpanoon tukea muun muassa monimuotoisten palvelujen kehittämistarpeiden arvioimiseksi sekä stigman ja syrjinnän vähentämiseksi.
  • Toimia mielenterveyden edistämiseksi ja itsemurhien ehkäisemiseksi haavoittuvimmassa asemissa oleville ryhmille. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa mielenterveysstrategian käytännön toimeenpanosta ja hankkeiden tuesta.

Lisätietoja

Helena Vorma, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163388   Sähköpostiosoite:


Soile Ridanpää, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163506   Sähköpostiosoite: