Mielenterveysstrategia 2020-2030

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukainen mielenterveysstrategia julkaistiin alkuvuonna 2020. Vuoteen 2030 saakka ulottuvan strategian tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus.

Mielenterveysstrategian julkistamisilaisuuden esitysaineistot:

Strategian pohjalta tulevat hallitukset valitsevat hallituskauden mielenterveyspolitiikan painopisteet ja määrittelevät toimeenpanon keinot, välineet ja seurannan. Mielenterveysstrategian yhteydessä valmisteltiin itsemurhien ehkäisyohjelma, jonka toimenpiteitä toteutetaan samanaikaisesti mielenterveysstrategian toimeenpanon kanssa. 

Mielenterveysstrategiassa on viisi painopistealuetta:

  1. Mielenterveys pääomana
  2. Lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen arjessa
  3. Mielenterveysoikeudet
  4. Ihmisen tarpeiden mukaiset, laaja-alaiset palvelut
  5. Hyvä mielenterveysjohtaminen

Mielenterveysstrategian toimenpiteitä toteutetaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa

Mielenterveysstrategian tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä toteutetaan muun muassa osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa vahvistetaan

  • psykoterapioiden ja psykososiaalisten menetelmien saatavuutta perusterveydenhuollossa kaikille ikäryhmille
  • perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyörakennetta häiriöiden tunnistamisen ja oikein kohdennetun ja oikea-aikaisen hoidon toteuttamisen tueksi.

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa otetaan oppilas- ja opiskeluhuollossa käyttöön yleisimpien mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon soveltuvia menetelmiä.

Mielenterveysstrategiaa ja itsemurhien ehkäisyohjelmaa toimeenpannaan lisäksi kolmessa eri hankekokonaisuudessa

Muita mielenterveysstrategiaa toteuttavia sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiteitä:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa mielenterveysstrategian käytännön toimeenpanosta ja hankkeiden tuesta.

Lisätietoja

Helena Vorma, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163388  


Soile Ridanpää, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163506