FI SV

Rekommendationer och anvisningar

Förutom lagstiftning utfärdar social- och hälsovårdsministeriet anvisningar och rekommendationer till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.