Pressmeddelanden

Sjukförsäkringsavgifterna för 2020 har fastställts
SHM
Pressmeddelande 14.11.2019 13.26
Livslängdskoefficienten fastställd för 2020
SHM
Pressmeddelande 14.11.2019 11.54
Markus Henriksson fortsätter som Valviras överdirektör
SHM
Pressmeddelande 7.11.2019 13.26
Utvecklandet av barn- och familjetjänsterna fortsätter
SHM
Pressmeddelande 24.10.2019 14.33