Pressmeddelanden

Petteri Nurmi blir minister Kiurus specialmedarbetare

SHM
Pressmeddelande 2.12.2022 15.36

Social kreditgivning tas i bruk i hela Finland 

SHM
Pressmeddelande 24.11.2022 14.03

Regeringen föreslår ändringar i tobakslagen

SHM
Pressmeddelande 17.11.2022 14.13

Sjukförsäkringsavgifterna fastställda för 2023

SHM
Pressmeddelande 17.11.2022 13.59