Järjestöt ja yhdistykset osana sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää

Suomessa on runsaat 11 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä (2020). Lisäksi on lukuisa määrä liikunta-, kulttuuri- ja pelastusalan järjestöjä.

Järjestöjen toiminta täydentää julkisia palveluita. Järjestöjen tarjoama tuki voi olla esimerkiksi osa palveluketjua tai -kokonaisuutta. Osa järjestöistä toimii myös markkinaehtoisten palvelujen tuottajina.

Hyvinvointialueet ja kunnat tekevät yhteistyötä ja varmistavat toimintaedellytykset oman alueensa järjestöille. Järjestöt tavoittavat laajasti ihmisiä, ja niiden toiminnan avulla edistetään ja vahvistetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. 

Paikalliset ja alueelliset järjestöt ovat usein merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia sekä työllistäjiä, ja ne järjestävät paljon hyvinvointia edistäviä harrastus- ja virkistystoimintoja.

Oman alansa asiantuntemuksen lisäksi järjestöillä on tärkeä tehtävä osallisuuden vahvistamisessa. Ne voivat toimia hyvinvointialueen tukena muun muassa asukkaiden kuulemisessa. 

Hyvinvointialueet hyödyntävät järjestöjen osaamista palvelujen kehittämisessä ja päätöksenteossa. Vertaistuen verkostoilla ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden omaisilla on myös tärkeä rooli kehittämistyössä.