Organisašuvnnat ja searvvit sosiála- ja dearvvašvuohtafuolahusa vuogádaga oassin

Suomas leat badjelaš 11 000 sosiála- ja dearvvašvuohtasuorggi organisašuvnna (2020). Dasa lassin leat eatnat lihkadan-, kultur- ja gádjunsuorggi organisašuvnna. 

Organisašuvnnaid doaibma dievasmahttá almmolaš bálvalusaid. Organisašuvnnaid fállan veahkki sáhttá leat ovdamearkka dihte bálvalangollosa dehe -ollisvuođa oassi. Oassi organisašuvnnain doibmet maid  bálvalusaid buvttadeaddjin márkaneavttuid mielde. 

Buresbirgenguovllut ja gielddat dahket ovttasbarggu ja sihkkarastet doaibmaeavttuid iežaset guovlluid organisašuvnnaide. Organisašuvnnat olahit viidát olbmuid, ja daid doaimma mielde ovddiduvvo ja váfistuvvo orruid buresbirgen, dearvvašvuohta ja dorvvolašvuohta. 

Báikkálaš ja guvllolaš organisašuvnnat leat dávjá fuopmášahtti servodatlaš váikkuheaddjit sihke barggaheaddjit, ja dat ordnejit olu ájanas- ja áhpásnuhttindoaimmaid, mat ovddidit buresbirgema. 

Iežaset suorggi áššedovdamuša lassin organisašuvnnain lea dehálaš bargu searvevuođa váfisteamis. dat sáhttet doaibmat buresbirgenguovllu doarjjan earret eará orruid gullamis. 

Buresbirgenguovllut atnet ávkki organisašuvnnaid máhtu bálvalusaid ovdánahttimis ja mearrádusdahkamis. Veardidandoarjaga fierpmádagain ja sosiála- ja dearvvašvuohtafuolahusa áššehasaid oapmahaččain lea maid dehálaš rolla ovdánahttinbarggus. 

Yhteystiedot - Yhteystietonosto