Terveydeksi – kansallinen terveys- ja hyvinvointiohjelma

Terveydeksi, kansallinen terveys- ja hyvinvointiohjelma Terveydeksi – kansallisen terveys- ja hyvinvointiohjelman tavoitteena on vähentää keskeisten kansansairauksien ja niiden riskitekijöiden aiheuttamaa hyvinvointivajetta ja tautitaakkaa, lisätä työ- ja toimintakykyä sekä vähentää väestöryhmien välisiä terveys- ja hyvinvointieroja. Ohjelman pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää tarvetta sosiaali- ja terveyspalveluille. 

Ohjelman toimenpiteet valitaan kesällä 2024

Ohjelman toimeenpanosuunnitelma julkaistaan syksyllä 2024, minkä jälkeen ohjelman toimeenpano käynnistyy. Toimeenpanosuunnitelman valmistelusta ja toimeenpanon ohjauksesta vastaa poikkihallinnollinen ohjausryhmä.

Toimenpiteet ohjelman toimeenpanemiseksi valitaan tieteellisen asiantuntijaryhmän tekemän ehdotuksen pohjalta. Asiantuntijaryhmä on tehnyt ehdotuksen toimenpiteistä itsenäisesti, tieteelliseen asiantuntemukseen pohjaten.

Toimeenpanosuunnitelma sisältää rahoitettavien toimien vaikutusten seuranta- ja arviointisuunnitelman. 

Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä 

Terveydeksi – kansallinen terveys- ja hyvinvointiohjelma kutsuu mukaan yhteistyöhön kaikki terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneet. Yhteistyö antaa mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua toimenpiteisiin. 

Ohjelman tavoitteena on tehdä yhteistyötä myös muiden kuin sote-sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. järjestöt, kunnat, hyvinvointialueet, yritykset, seurakunnat, sekä tutkimus- ja asiantuntijalaitokset.

Ohjelmatyöhön voi osallistua Kaikille hyvinvointia 2023 -yhteistyötilassa. Tunnukset alustalle voit pyytää alla olevasta linkistä:

Työtilaan kirjautumalla ja työskentelyyn osallistumalla: 

  • Pääset osaksi ohjelman valtakunnallista valmistelua ja toimeenpanoa
  • Saat tietoa ohjelman ajankohtaisista asioista
  • Voit verkostoitua ja saada ideoita muiden toimijoiden työstä
  • Voit tuoda esille omia toimiasi ja keskustella ajankohtaisista hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen kysymyksistä

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää ohjelman edetessä erilaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa ohjelmatyöhön. Keinoja yhteistyöhön ovat muun muassa webinaarit, kuulemistilaisuudet, työpajat ja sähköisten alustojen hyödyntäminen.

Terveydeksi – kansallinen terveys- ja hyvinvointiohjelma on osa Orpon hallitusohjelman toteutusta. Ohjelma linkittyy Suomi liikkeelle –ohjelmaan sekä kansalliseen palvelureformiin. Sille on varattu yhdeksän miljoonan euron kertaluontoinen määräraha hallituskauden ajaksi. Ohjelman valmistelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelman toimeenpanoa ohjaa poikkihallinnollinen ohjausryhmä ja sen etenemistä seuraa Kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmä.

Ohjelman toimikausi päättyy maaliskuussa 2027. 

Lisätietoja

Tuulia Rotko, pääsihteeri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO Puhelin:0295163285   Sähköpostiosoite:


Heli Hätönen, kehittämisneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163326   Sähköpostiosoite: