Rationaalinen lääkehoito

Rationaalinen eli järkevä lääkehoito on vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, taloudellista ja yhdenvertaista.

Rationaalinen lääkehoito

 

Lääkehoito on kohdallaan, kun ihminen ottaa niitä lääkkeitä joita tarvitsee, ohjeiden mukaan, oikeaan aikaan ja sopivan annoksen. Oikeiden toimintatapojen, oikean tiedon ja sen jakamisen avulla voidaan saada potilaan lääkitys kohdalleen ja vähentää turhien lääkkeiden käyttöä.

Lääkkeiden oikeasta käytöstä hyötyvät niin potilas kuin yhteiskuntakin. Kun turhat ja tarpeettomat lääkkeet otetaan pois käytöstä, potilaan hoito toteutuu paremmin ja voidaan saada aikaan säästöjä. Lääkkeiden järkevä käyttö lisää yhteiskunnalle tulevia lääkesäästöjä uudella tavalla.

 

Lääkehoito on kumppanuutta

 

Tehtäviä avohoidon lääkehoidossa


Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma kuului pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman hankkeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 18.1.2016 Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman ohjausryhmän. Ohjausryhmän toimikausi päättyi 31.12.2017. Ohjelma toteutettiin verkostomaisella työskentelyllä.

Ohjelman julkaisut

Toimeenpano-ohjelman keskeiset tavoitteet liittyivät lääkehoitojen vaikuttavuuteen, turvallisuuteen, laatuun ja taloudellisuuteen. Näiden lisäksi ohjelman tarkoitus oli edistää hallitusohjelman tavoitteita terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi ja kustannusten hallitsemiseksi.

Toimeenpano-ohjelman työstä julkaistut raportit löytyvät kootusti STM:n verkkosivuilta:

Kuinka lääkehoitoa järkevöitetään?

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman julkistaminen -seminaarin ohjelma 20.3.2018:

Turvallisen lääkehoidon periaatteet

Oppaan ensisijaisena tavoitteena on tukea kaikkia lääkehoitoa toteuttavia toiminta- ja työyksiköitä lääkehoitoprosessin turvallisuuden varmistamisessa.

Suomessa vietetään Lääkehoidon päivää maaliskuussa

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä. Lääkehoidonpäivää vietetään vuosittain maaliskuussa

Lisätietoja

Elina Asola, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA 0295163437