Tietosuoja

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Lassi Kauttonen
STM, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto
tietosuojavastaava.stm(at)gov.fi 

Rekisterinpitäjä

Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Kirjaamo: kirjaamo.stm(at)gov.fi ja p. 0295 63100

Digitaalinen turvallisuus sosiaali- ja terveysministeriössä

Sosiaali- ja terveysministeriössä lähtökohta on, että kaikkien on voitava tehdä työnsä turvallisessa ympäristössä. Lisäksi kaikkien kansalaisten on voitava asioida sähköisesti sekä turvallisesti ja heille on välitettävä tieto, että heidän omat tietonsa on suojattu asianomaisesti. Kun suuri osa työstä ja palveluista tapahtuu nykyään sähköisessä ympäristössä tai ainakin sähköisillä apuvälineillä, on sähköisen ympäristön turvallisuus olennaisen tärkeää myös sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Sosiaali- ja terveysministeriössä tietoturvaa edistetään muun muassa osana sote-sektorin digitalisaation ohjausta, eri lainvalmisteluryhmissä, neuvottelukunta- ja informaatio-ohjaustyössä ja hallinnonalan ohjauksella. Ministeriö toimii myös poikkihallinnollisesti eri ministeriöiden tietoturvaan liittyvissä asiantuntijaryhmissä ja toimii lausuntojen antajana sekä on mukana kansainvälissä tietoturvaverkostoissa. 

Ministeriön lainvalmistelussa ja neuvottelukunnissa pyritään huomioimaan sote-sektorin digitalisaation tietoturva ja sen erityispiirteet sekä vaatimukset. Vastaavasti informaatio-ohjaus tukee tietoturvan toimenpanoa sote-sektorilla.

Ministeriössä harjoitellaan erilaisia kyberturvallisuuteen liittyviä tilanteita ja laaditaan riskipohjaisia tietoturvasuunnitelmia. Lisäksi ministeriössä tehdään jatkuvuuden sekä varautumisen hallintaa kansallisten ohjeiden ja linjausten mukaisesti, kuten edistetään kansallista kyberharjoittelua ja riskienhallintaa.   

Ministeriö huolehtii omien järjestelmiensä tietoturvasta ja edistää valtioneuvoston yhteisten järjestelmien tietoturvaa. Ministeriö tekee vahvaa yhteistyötä valtioneuvoston asiantuntijoiden kanssa. 

Ministeriöllä on nimetty tietoturvapäällikkö ja kaksi muuta erittäin kokenutta tietoturvan asiantuntijaa.


Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon. Palveluiden käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa. 

Tietoja käsittelevät palvelun sisältöä ylläpitävät henkilöt ministeriöissä sekä palvelua tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen, joiden kanssa ministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Palveluiden käyttäjänä sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle. 
Käyttäjän oikeudet ja henkilötietojen tarkistaminen

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ministeriössä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan.

Sivun sisältö viitottuna suomenkielisellä viittomakielellä:

 

Tallennetut tiedot 

Tietojen sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta tyypillisesti tilaisuuksiin ilmoittauduttaessa pyydetään henkilön nimi ja sähköpostiosoite. Tilaisuudesta riippuen voidaan tarvittaessa pyytää myös muita henkilötietoja.

Kun olet meihin yhteydessä, keräämme lisäksi seuraavia tietoja

  • Tietoja, jotka olet antanut meille osallistuessasi tapahtumiin.
  • Lähettämäsi palautteet, kirjeet, asiakirja- tai tietopyynnöt ja muut yhteydenottosi.

Tietojen luovutus

Voimme luovuttaa tietoja tapauskohtaisesti sellaisille toimijoille, jotka liittyvät kyselyihin – esimerkiksi ministeriön valvomolle. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja palvelun tuottajan roolissa.

Lisätietoja

Lassi Kauttonen, hallitusneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Yhteiset palvelut -yksikkö / YPA Puhelin:0295163577   Sähköpostiosoite: