Tietosuoja

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Lassi Kauttonen
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto
STMtietosuojavastaava(at)stm.fi 

Rekisterinpitäjä

Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Kirjaamo: kirjaamo(at)stm.fi ja p. 0295 63100


Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon. Palveluiden käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa. Esimerkiksi tilauspalveluissa pyydetään tilaajan sähköpostiosoite, jotta viestit voidaan lähettää tilaajalle. Blogikommentoinnissa pyydetään sähköpostiosoitteen lisäksi nimi, joka näytetään verkkosivuilla kommentin yhteydessä. 

Rekistereiden sisältämät henkilötiedot on koottu palvelukohtaisesti tämän sivun loppuun.
Tallennetut henkilötiedot

Tietoja käsittelevät palvelun sisältöä ylläpitävät henkilöt ministeriöissä sekä palvelua tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen, joiden kanssa ministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tietoja ei luovuteta palvelun ulkopuolelle, toisiin järjestelmiin tai kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Poikkeuksena ministeriöllä on salassapitosäännösten estämättä oikeus luovuttaa toiselle viranomaiselle tai muulle laissa säädettyä tehtävää hoitavalle rekisteristä sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.

Tiedot säilytetään palvelussa sen elinkaaren ajan tai siihen asti, kun henkilö itse kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tiedot tai kun tilaaja itse peruuttaa tilauksen lähetetyssä sähköpostissa olevasta linkistä.

Palveluiden käyttäjän oikeudet

Palveluiden käyttäjänä sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle. Saat tietosi poistetuiksi järjestelmistämme tai voit rajoittaa niiden käsittelyä.

 1. Oikeus tarkistaa omat tiedot
  Voit pyytää ja saada nähtäväksesi palveluihin tallennetut henkilötietosi täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen ministeriön kirjaamoon. Voit pyytää tietoja myös sähköpostitse ministeriön kirjaamosta.
  Pyyntö henkilötietojen tarkistamiseksi
   
 2. Tietojen oikaiseminen tai täydennys
  Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten.
   
 3. Käsittelyn rajoittaminen
  Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
   
 4. Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön
  Voit kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tietosi palvelusta. Tietosuoja-asetuksessa säädettyä oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun henkilötietojen käsittely on välttämätöntä ministeriön lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi. Tilaustietosi voit itse poistaa milloin tahansa peruuttamalla tilauksen linkistä, joka löytyy jokaisesta lähetetystä sähköpostiviestistä.
  Kirjaamon yhteystiedot
   
 5. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu
  Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.
  Tietosuoja.fi

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ministeriössä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan.

Tallennetut henkilötiedot

Itse antamasi tiedot

Palvelu Tallennetut tiedot

Uutiskirjeen tilaus

sähköpostiosoite

Tiedotteiden ja muiden
ajankohtaisaineistojen tilaus

sähköpostiosoite

Blogikommentointi

sähköpostiosoite
nimi
organisaatio

Mediapalvelun käyttö

sähköpostiosoite
etu- ja sukunimi
kansalaisuus
syntymäaika
postiosoite
henkilökortti ja sen numero
matkapuhelinnumero
tehtävä tai titteli
tiedotusväline ja sen yhteystiedot

Median kulkuluvat tiedotustiloihin

sähköpostiosoite
etu- ja sukunimi
syntymäaika
matkapuhelinnumero
tehtävä ja/tai tehtävänkuvaus
tiedotusväline ja sen yhteystiedot
yhteyshenkilön nimi
kuva

M2 Blue matka- ja kuluhallintajärjestelmän käyttäjä- ja matkustajarekisteri

matkustajan nimi
sähköpostiosoite
osoite
henkilötunnus
pankkitili
kustannuspaikka
henkilön matja-, kulu- ja ajotiedot
tiedot henkilön maksuaikakortti- ja matkatiliostoista

Valtiolle.fi hakijan yksilöintitiedot (nimi, osoite, puhelin, sukupuoli, muu mahdollinen yhteystieto)
hakijan hakemuksessa esittämät tiedot itsestään
syntymäaika
palvelun käyttöoikeuksiin liittyvät tiedot

Tiedot, joita ei ole saatu suoraan henkilöltä

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan sidosryhmärekisteri

(Tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle noudattaen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimia edellytyksiä. Tarkemmat tiedot ovat rekisterikohtaisessa tietosuojaselosteessa.)

nimi
organisaatio
osoite
sähköpostiosoite
puhelinnumero
ammatti
mahdollisesti tietoja koskien yhteistyösuhdetta sosiaali- ja terveysministeriöön

Kunniamerkkijärjestelmä

(Tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle noudattaen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimia edellytyksiä. Tarkemmat tiedot ovat  rekisterikohtaisessa tietosuojaselosteessa.)

katso tietosuojaseloste (stm.fi/tietosuojaselosteet)

 

Kun olet meihin yhteydessä, keräämme lisäksi seuraavia tietoja

 • Tietoja, jotka olet antanut meille osallistuessasi tapahtumiin.
 • Lähettämäsi palautteet, kirjeet, asiakirja- tai tietopyynnöt ja muut yhteydenottosi