Tietosuoja

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Lassi Kauttonen
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto
STMtietosuojavastaava(at)stm.fi 

Rekisterinpitäjä

Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Kirjaamo: kirjaamo(at)stm.fi ja p. 0295 63100


Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon. Palveluiden käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa. 

Tietoja käsittelevät palvelun sisältöä ylläpitävät henkilöt ministeriöissä sekä palvelua tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen, joiden kanssa ministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Palveluiden käyttäjänä sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle. 
Käyttäjän oikeudet ja henkilötietojen tarkistaminen

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ministeriössä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan.

Sivun sisältö viitottuna suomenkielisellä viittomakielellä:

 

 

 

Tallennetut henkilötiedot

Itse antamasi tiedot

Palvelu Tallennetut tiedot

Uutiskirjeen tilaus

sähköpostiosoite

Tiedotteiden ja muiden
ajankohtaisaineistojen tilaus

sähköpostiosoite

Blogikommentointi

sähköpostiosoite
nimi
organisaatio

Mediapalvelun käyttö

sähköpostiosoite
etu- ja sukunimi
kansalaisuus
syntymäaika
postiosoite
henkilökortti ja sen numero
matkapuhelinnumero
tehtävä tai titteli
tiedotusväline ja sen yhteystiedot

Median kulkuluvat tiedotustiloihin

sähköpostiosoite
etu- ja sukunimi
syntymäaika
matkapuhelinnumero
tehtävä ja/tai tehtävänkuvaus
tiedotusväline ja sen yhteystiedot
yhteyshenkilön nimi
kuva

M2 Blue matka- ja kuluhallintajärjestelmän käyttäjä- ja matkustajarekisteri

matkustajan nimi
sähköpostiosoite
osoite
henkilötunnus
pankkitili
kustannuspaikka
henkilön matja-, kulu- ja ajotiedot
tiedot henkilön maksuaikakortti- ja matkatiliostoista

Valtiolle.fi hakijan yksilöintitiedot (nimi, osoite, puhelin, sukupuoli, muu mahdollinen yhteystieto)
hakijan hakemuksessa esittämät tiedot itsestään
syntymäaika
palvelun käyttöoikeuksiin liittyvät tiedot

Tiedot, joita ei ole saatu suoraan henkilöltä

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan sidosryhmärekisteri

(Tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle noudattaen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimia edellytyksiä. Tarkemmat tiedot ovat rekisterikohtaisessa tietosuojaselosteessa.)

nimi
organisaatio
osoite
sähköpostiosoite
puhelinnumero
ammatti
mahdollisesti tietoja koskien yhteistyösuhdetta sosiaali- ja terveysministeriöön

Kunniamerkkijärjestelmä

(Tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle noudattaen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimia edellytyksiä. Tarkemmat tiedot ovat  rekisterikohtaisessa tietosuojaselosteessa.)

katso tietosuojaseloste (stm.fi/tietosuojaselosteet)

 

Kun olet meihin yhteydessä, keräämme lisäksi seuraavia tietoja

  • Tietoja, jotka olet antanut meille osallistuessasi tapahtumiin.
  • Lähettämäsi palautteet, kirjeet, asiakirja- tai tietopyynnöt ja muut yhteydenottosi