Rekisteri- ja tietojärjestelmäselosteet

Tietyissä järjestelmissä valtioneuvoston kanslialla sekä sosiaali- ja terveysministeriöllä on yhteisrekisterinpitäjyys: Asianhallintajärjestelmät Doktori ja VAHVA, EU-asioiden valmistelu- ja jakelujärjestelmä EUTORI, valtioneuvoston sisäinen hankehallinnan palvelu Hankeikkuna, valtioneuvoston intranet Kampus, valtioneuvoston sähköinen päätöksentekojärjestelmä PTJ, valtioneuvoston palveluiden tilaus- ja hallintajärjestelmä Virkku, verkkopalveluiden julkaisualusta YJA. 

Valtioneuvosto on määritellyt yhteistyössä yhteisrekisterinpitäjien vastuualueet. Valtioneuvoston kanslia ja muut ministeriöt vastaavat siitä, että henkilötietojasi käsitellään tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Yhteisrekisterinpitäjyydessä tarvitaan lakisääteinen peruste henkilötietojen luovuttamiselle ministeriöiden välillä.

Valtioneuvoston kanslia ja kukin ministeriö vastaavat omasta viranomaistoiminnastaan, kuten tietojen oikeellisuudesta ja rekisteröityjen eli asiakkaidemme oikeuksien toteuttamisesta. Lisäksi valtioneuvoston kanslia vastaa seuraavista yhteisten tietojärjestelmien tietosuoja-asioista:

  • teknisille ratkaisuille on tietosuojalainsäädännön mukainen henkilötietojen käsittelyperuste
  • tekninen turvallisuus ja kyky taata palveluiden luottamuksellisuus on toteutettu
  • sopimukset henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lisätietoja henkilötietojen käsittelijöistä saat tietosuojavastaavalta.
  • järjestelmät noudattavat tietosuojaperiaatteita
  • tarvittavat tietosuojan vaikutustenarvioinnit toteutetaan.

Lisätietoja

Lassi Kauttonen, hallitusneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Yhteiset palvelut -yksikkö / YPA Puhelin:0295163577   Sähköpostiosoite: