Coronaviruset i Finland

Coronaviruset orsakar fortfarande smitta, men de omfattande restriktionerna har slopats. Kom ihåg att du själv kan bidra till att förebygga spridningen av coronaviruset. Vaccinerna ger ett bra skydd mot allvarliga symtom.

Följande anvisningar gäller fortfarande:

  • Vaccinera dig. Det skyddar mot allvarliga symtom.
  • Om du får symtom, stanna hemma tills du är frisk.
  • Gör ett självtest vid behov.
  • Kom ihåg hygienanvisningarna: tvätta händerna, använd munskydd enligt eget övervägande, håll avstånd och se till ventilationen.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) bevakar hur covid-19-epidemin utvecklas och publicerar uppgifter om det på sin webbplats.

Hybridstrategin

Målet för hybridstrategin 2022 var att stabilisera samhället så att det kan hållas så öppet som möjligt, att stödja åtgärderna och återuppbyggnaden efter pandemin och att förbereda samhället på att pandemin fortsätter. Social- och hälsovårdsministeriet har styrt regionerna i genomförandet av riktlinjerna.

Strategin för testning och spårning

Den nationella strategin för testning och spårning av Covid-19 har uppdaterats 22.6.2022. Syftet med testnings- och spårningsstrategin är att förebygga covid-19-smitta hos personer som hör till riskgrupperna, att se till att patienter med allvarliga symtom hänvisas till vård och att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft.

Vaccineringen

Finlands covid-19-vaccinationsstrategis mål är att hålla samhället öppet, trygga en tillräcklig kapacitet inom hälso- och sjukvården och minska särskilt de allvarliga covid-19-fallen. Strategin uppdaterats 22.6.2022.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar på sin webbplats om vaccineringen.

Covid-19 och utkomsten

De som är borta från arbetet på grund av risken för smittspridning har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom. För att dagpenning vid smittsam sjukdom ska kunna beviljas förutsätts från och med 1.1.2023 ett beslut av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Dagpenning vid smittsam sjukdom ska sökas hos Folkpensionsanstalten.

Coronainfo

Gruppen för lägesbilder och modeller ger inte lägesrapporter och pressbriefingar om covid-19-epidemin för tillfället. Social- och hälsovårdsministeriets och Institutets för hälsa och välfärd tidigare coronainfon ger en bild av epidemiutvecklingen i Finland.

Tillgänglig information om coronaviruset