Hoppa till innehåll
Media

Nu begärs utlåtanden om ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar - många bestämmelser slopas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2022 11.30
Pressmeddelande
käsienpesu

Utlåtande om regeringens proposition om temporära ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar begärs av de centrala aktörerna. Många av lagens bestämmelser ska slopas. De bestämmelser som förblir i kraft gäller närmast de allmänna skyldigheterna i fråga om hygien och möjligheten att införa restriktioner när epidemiläget kräver det.

Syftet med hygienskyldigheterna är att förhindra att covid-19 sprids när samhället har öppnats.  Som en sekundär åtgärd kan kommuner och regionförvaltningsverk också i fortsättningen begränsa antalet kunder och deltagare inom sådan verksamhet som medför hög smittorisk, om epidemiläget kräver det. Även restaurangernas verksamhet kan vid behov begränsas, och besluten om det fattas i fortsättningen av kommunerna och regionförvaltningsverken i stället för Statsrådet.  

I sista hand kan kommunerna och regionförvaltningsverken även i fortsättningen stänga offentliga lokaler inom sådan verksamhet där det finns risk för att det uppstår omfattande smittkedjor. Detta får göras endast om befolkningens hälsa och hälso- och sjukvårdens bärkraft är allvarligt hotade. I fortsättningen ska även bestämmelserna om hälsosäkerheten vid gränserna ingå i lagen om smittsamma sjukdomar, men om dessa krävs måste bestämmelserna om ikraftträdandet utfärdas separat.  

Användningen av Coronablinkern upphör

I och med lagändringen kan coronapasset inte längre användas som ett alternativ till coronarestriktionerna ifall man i framtiden blir tvungen att införa restriktioner igen. EU:s digitala covidintyg beviljas dock fortfarande i Finland, och de kan behövas vid resor inom EU och många länder utanför EU. Medlemsländerna bestämmer själva i sin lagstiftning hur EU:s covidintyg ska användas nationellt och om det ska krävas ett giltigt covidintyg av de som anländer till landet. 

Även den s.k. Coronablinkern slopas, eftersom covid-19 i och med omikronvarianten har spridit sig i så stor skala att smittfallen inte längre går att spåra. Största delen av de som har covid-19 får inte längre ett officiellt testresultat, och därför inte heller den kod som behövs för att öppna Coronablinkern. De lagbestämmelser som gäller Coronablinkern är i kraft till den 30 juni 2022, och giltighetstiderna förlängs inte efter det. 
 
Lagändringarna avses träda i kraft den 1 juli 2022. Ett alternativ till de föreslagna bestämmelserna vore att stärka hälso- och sjukvårdens kapacitet och bärkraft permanent så att covid-19 eller andra liknande smittsamma sjukdomar inte utgör en så stor risk och så att det inte blir nödvändigt att stänga samhället. För att öka kapaciteten krävs det dock tid och betydande ekonomiska satsningar, och därför måste man bevara tillräckliga metoder i lagstiftningen för bekämpningen av pandemin.  

Ytterligare information

Mirka-Tuulia Kuoksa, regeringssekreterare [email protected] 
 

Tillbaka till toppen