Coronaviruset i Finland

Regeringen konstaterade vid sina förhandlingar den 2 februari 2022 att de omfattande coronarestriktionerna stegvis kan börja avvecklas.

Regeringen har fattat ett principbeslut om uppdateringen av hybridstrategin för hantering av coronakrisen. Samtidigt upphävde regeringen principbeslutet om att ta i bruk nödbromsen.

Den nationella strategin för testning och spårning av Covid-19 har uppdaterats. Syftet är att identifiera sjukdomsalstrarna när det gäller de svåra luftvägsinfektionerna och förebygga smittspridningen särskilt i de befolkningsgrupper som löper stor risk att få allvarliga symtom. 

Den senaste lägesrapporten, pressmeddelande och coronainfo ger en bild av epidemins utveckling i Finland.

Vaccineringen pågår i hela landet. Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen på sin webbplats om vaccineringen.

Nyaste uppdatering 

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden och anvisningar har sammanställts på sina egna sidor, liksom även annat material som har indelats enligt tema. Du hittar alla dessa i huvudmenyn till vänster.