Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet ja suositukset

Tälle sivulle on koottu 1.1.2023 lähtien sosiaali- ja terveysministeriön antamat ohjeet, suositukset ja määräykset, jotka liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön sisältöön ja toimeenpanoon sekä hallinnonalan ohjaukseen.

Lue lisää hyvinvointialueiden ohjauksesta:

Milloin kyseessä on määräys, ohje tai suositus?

  • Määräys on lakiin perustuva ja lain antaman valtuuden rajaama yleinen sääntö taikka erityinen käsky tai kielto. Määräys velvoittaa niitä, joille se voidaan lain mukaan antaa.
  • Ohje on yleistä tai tilannekohtaista informaatiota lainsäädännön tai muiden normien sisällöstä ja tulkinnasta. Ohjeet eivät ole velvoittavia, mutta ne tukevat niiden taustalla olevan velvoittavan sääntelyn yhdenmukaista soveltamista.
  • Suositus on yleistä tai tilannekohtaista informaatiota toiminnan tavoiteltavasta sisällöstä tai menettelystä tilanteessa, jossa velvoittavaa nimenomaista sääntelyä ei ole. Suositus ei ole velvoittava.

STM:n antamat suositukset vuonna 2024

STM:n antamat ohjeet vuonna 2023

 

Yleistiedoksiannot

Tälle sivulle on koottu sosiaali- ja terveysministeriön yleistiedoksiantoja.