Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En aktiv ålderdom – Åldrande innebär inte passivitet

Social- och hälsovårdsministeriet
8.10.2018 9.41 | Publicerad på svenska 8.10.2018 kl. 10.45
Pressmeddelande 142

Denna vecka firar vi den riksomfattande temaveckan de gamlas vecka. Syftet med den är att rikta fokus mot åldrande samt äldre människor och deras ställning i samhället.

De gamlas vecka samordnas av Centralförbundet för de gamlas väl, och temaveckans beskyddare är republikens president Sauli Niinistö.

Aktivitet ger glädje

Temat för veckan är Aktivitet ger glädje. Aktivitet syftar också på funktionsförmågan. Hos de äldre i Finland har det skett en fortgående förbättring av funktionsförmågan sedan 1970-talet.

Vid reformerandet av hem- och närståendevården har stödet för funktionsförmågan och aktiviteterna i det dagliga livet beaktats inom alla utvecklingsområden: klienterna ska få handledning och tjänster samt råd enligt sina behov (centraliserad klient- och servicehandledning), hemvården ska fungera, familjer med närståendevårdare ska få tillräckligt med stöd och boende- och livsmiljöerna ska vara åldersvänliga. Du kan läsa mer om detta utvecklingsarbete här:

Verksamhet och delaktighet

Under temaveckan ordnas många evenemang på olika håll i Finland. Ett av dem är ett seminarium om resultaten av hemvårdsprojektet Kukoistava kotihoito i Laukaa den 10 oktober. Där behandlas bland annat hur de äldres röst ska bli hörd i klienthandledningen i landskapen.

Seminariet kan också följas i direktsändning via denna länk:

De äldres delaktighet och möjlighet att inverka på planeringen av tjänsterna betonas starkt i utvecklandet av hem- och närståendevården. Ett exempel på detta är handboken för fungerande hemvård i Lappland, där stärkandet av delaktigheten understryks särskilt. Handboken hittar du här (på finska):

Mer information om de gamlas vecka finns på Centralförbundet för de gamlas väls webbplats:

Tillbaka till toppen