FI SV

Koti- ja omaishoidon uudistuksen alueelliset hankkeet ja niiden tulokset

Alueellisissa hankkeissa on luotu koti- ja omaishoitoon toimintamalleja, joita voidaan ottaa myös valtakunnallisesti käyttöön. Toimintamallit liittyvät uudistuksen neljään kehittämiskokonaisuuteen:

  • keskitetty asiakas- ja palveluohjaus
  • toimiva kotihoito
  • kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen sekä
  • asumisen, hoivan ja palvelujen yhteensovittaminen.

Hankkeissa oli mukana alueella toimivia kuntia, yrityksiä ja järjestöjä ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kehittämiseen.


Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus eli KAAPO:


Toimivan kotihoidon kehittäminen:


Kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen:


Asumisen, hoivan ja palvelujen yhteensovittaminen:


Rahoitettavien hankkeiden valintakriteereistä ja sisällöistä sekä hakuprosessista löydät tarkempia tietoja tästä julkaisusta: