FI SV

Koti- ja omaishoidon uudistuksen alueelliset hankkeet ja niiden tulokset

Alueellisissa hankkeissa luodaan koti- ja omaishoitoon toimintamalleja, joita voidaan ottaa myös valtakunnallisesti käyttöön. Toimintamallit liittyvät uudistuksen neljään kehittämiskokonaisuuteen:

  • keskitetty asiakas- ja palveluohjaus
  • toimiva kotihoito
  • kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen sekä
  • asumisen, hoivan ja palvelujen yhteensovittaminen.

Hankkeissa on mukana alueella toimivia kuntia, yrityksiä ja järjestöjä ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kehittämiseen.

Kehitystyön tuloksia julkaistaan näillä sivuilla sitä mukaa kuin aluehankkeet niitä ilmoittavat. Aluehankkeet löydät vasemmalla olevasta valikosta.


Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus eli KAAPO:


Toimivan kotihoidon kehittäminen:


Kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen:


Asumisen, hoivan ja palvelujen yhteensovittaminen:


Rahoitettavien hankkeiden valintakriteereistä ja sisällöistä sekä hakuprosessista löydät tarkempia tietoja tästä julkaisusta: