FI SV

Koti- ja omaishoidon uudistuksen alueelliset hankkeet

Alueellisissa hankkeissa luodaan koti- ja omaishoitoon malleja, joita voidaan ottaa myös valtakunnallisesti käyttöön.

Aluehankkeet ovat suuria maakunnallisia kokonaisuuksia, jotka yhdistävät alueella toimivia kuntia, yrityksiä ja järjestöjä ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kehittämiseen.

Kehitystyön tuloksia julkaistaan näillä sivuilla sitä mukaa kuin aluehankkeet niitä ilmoittavat. Ensimmäiset tulokset on jo saatu Etelä-Savon hankkeesta.

Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus eli KAAPO:

Toimivan kotihoidon kehittäminen:

Kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen:

Asumisen, hoivan ja palvelujen yhteensovittaminen:

Rahoitettavien hankkeiden valintakriteereistä ja sisällöistä sekä hakuprosessista löydät tarkempia tietoja tästä julkaisusta: