FI SV

Koti- ja omaishoidon uudistuksen alueelliset tulokset

Koti- ja omaishoidon palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta on parannettu hallituksen kärkihankkeena vuosina 2016-2018.

Uudistuksessa luotuja uusia toimintamalleja ja alueellisia palvelukokonaisuuksia on jo otettu käyttöön eri puolilla Suomea. Kaikki mallit ja kokonaisuudet ovat täysin palvelu- ja hallintorakenteista riippumattomia, ja niitä voidaan hyödyntää kaikkialla Suomessa.

Alueelliset hankkeet loivat pohjan palveluiden järjestämiselle uudella tavalla

Alueellisissa hankkeissa luotiin koti- ja omaishoidon järjestämiseen alueellisia toimintamalleja, jotka liittyvät uudistuksen neljään kehittämiskokonaisuuteen:

  • keskitetty asiakas- ja palveluohjaus
  • toimiva kotihoito
  • kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen sekä
  • asumisen, hoivan ja palvelujen yhteensovittaminen.