Koti- ja omaishoidon uudistuksen alueelliset tulokset

Koti- ja omaishoidon palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta on parannettu hallituksen kärkihankkeena vuosina 2016-2018.

Uudistuksessa luotuja uusia toimintamalleja ja alueellisia palvelukokonaisuuksia on jo otettu käyttöön eri puolilla Suomea. Kaikki mallit ja kokonaisuudet ovat täysin palvelu- ja hallintorakenteista riippumattomia, ja niitä voidaan hyödyntää kaikkialla Suomessa.

Muutosagentit palvelujen yhteensovittajina

Jokaisessa maakunnassa sekä pääkaupunkiseudulla toimi kärkihankkeen aikana muutosagentti, jonka tehtävänä oli varmistaa, että alueelle muodostetaan iäkkäille suunnattujen palvelujen yhteensovitettu kokonaisuus.

Muutosagenttien kokoamat kuvaukset yhteensovitetuista palvelukokonaisuuksista löytyvät maakunnittain vasemmalla olevasta valikosta.

Alueelliset hankkeet loivat pohjan palveluiden järjestämiselle uudella tavalla

Muutosagenttitoiminnan lisäksi palveluja kehitettiin alueellisissa hankkeissa.

Alueellisissa hankkeissa luotiin koti- ja omaishoidon järjestämiseen alueellisia toimintamalleja, jotka liittyvät uudistuksen neljään kehittämiskokonaisuuteen:

  • keskitetty asiakas- ja palveluohjaus
  • toimiva kotihoito
  • kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen sekä
  • asumisen, hoivan ja palvelujen yhteensovittaminen.

Alueellisia hankkeita oli yhteensä kahdeksan, ja niiden tulokset löytyvät vasemmalla olevan valikon kautta seuraavien maakuntien kohdalta: Etelä-Savo, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.